Populärvetenskapligt café: Hur kan Sverige ledas efter höstens riksdagsval?

Evenemang,Öppna föreläsningar,Högskolan i Skövde,Samverkan

Tid: 2018-03-21 18:30 - 20:30
Plats: Högskolan i Skövde, hus G, sal G 110

Hur blir man vald till politiska uppdrag? Hur klarar man det stora ansvaret att leva upp till väljarnas förtroende – inte minst i tider med oroliga parlamentariska lägen? Vid vårens tredje populärvetenskapliga café föreläser Jenny Madestam, statsvetare och verksam som lektor i offentlig förvaltning vid Södertörns högskola.

Jenny Madestam disputerade i statsvetenskap 2009, på en avhandling om ledarideal i socialdemokraterna och folkpartiet. Hon fokuserar i sin forskning på politiskt ledarskap och partiledarskap, med frågor om hur den ideala ledaren ser ut, ledarrekrytering i partier, vem som blir politisk ledare och hur. Dessutom  om sociala media och delat ledarskap.

För närvarande forskar hon om polisutbildningens effekter på attityder till mångfald. Hon är Expressen TV:s expert under valåret 2018.

Onsdagen den 21 mars, kl 18.30 - 20:30. Obs tiden
Högskolan i Skövde, hus G, sal G 110

Fri entré!

Ett samarrangemang mellan Högskolan i Skövde, Folkuniversitetet och Skaraborgs senioruniversitet.

Lägg till i Google kalender

Lägg till i Ical

pop café vt 2018
Statsvetaren Jenny Madestam föreläser 21 mars om hur Sverige kan komma att ledas efter höstens riksdagsval. (Foto: Anna Hartvig)

Kontakt