Populärvetenskapligt café: Människans rätt till rättigheter – men vilka och för vem?

Tid: 2017-03-22 19:00 - 21:00
Plats: Högskolan i Skövde, hus G, sal G 110

Motsvaras ”mänskliga rättigheter” av ”medborgerliga rättigheter”? Vad innebär en kosmopolitisk respektive nationalistisk politisk inställning? Lena Halldenius är professor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet, docent i praktisk filosofi och jur.kand. Onsdag 22 mars kommer hon till Högskolan i Skövde för att föreläsa på det populärvetenskapliga caféet.

Lena Halldenius forskar på mänskliga rättigheter och på tidig modern politisk filosofihistoria med fokus på frihet och rättigheter.

Sverige har godkänt såväl Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna som FN:s flyktingkonvention. Men vilket skydd ger egentligen den internationella flyktingrätten?

Lena Halldenius är intresserad av hur moraliska begrepp figurerar i politisk teori och hur värderingar formar och formas av institutioner och samhällsförändring.

Onsdagen den 22 mars kl 19.00. 
Högskolan i Skövde, hus G, sal G 110

Fri entré. Fika finns att köpa från kl 18.30.

Ett samarrangemang mellan Högskolan i Skövde, Folkuniversitetet och Skaraborgs senioruniversitet. 

 

Lägg till i Google kalender

Lägg till i Ical

Pop cafe vt 2017

Kontakt