Ridderlighet, underkastelse och uppvaktning: Positionen 'Kvinna' i onlinespel

Öppna föreläsningar

Tid: 2018-11-26 13:00 - 14:00
Plats: Portalen i Gothia Science Park, sal: Insikten

Jonas Linderoth och Elisabeth Öhrn presenterar en mindre intervjustudie om hur genus förhandlas i onlinespel. Studien visar att även om valet av genusposition är fritt i onlinespelsvärlden så är den femininitet som konstitueras rigid med ett i stort sett fixerat innehåll. Presentationen hålls på engelska.

Elisabeth Öhrn, Göteborgs universitet

Elisabeth Öhrn, Göteborgs universitet

Elisabet Öhrn är professor i Pedagogik vid Göteborgs universitet. Hennes forskning har ett utbildningssociologisk fokus på makt, demokratiskt deltagande, kön, klass och etnicitet.

Jonas Linderoth, Högskolan i Skövde

Jonas Linderoth, Högskolan i Skövde

Jonas Linderoth är professor i Media, estetik och berättande vid Högskolan i Skövde. Hans forskning handlar bland annat om spel, lärande och utbildning, onlinerollspelares förmågor och spel som ett format för berättande.

MTEC bjuder in till tre öppna föreläsningar i spelvetenskap i höst/vinter

Forskargruppen Media, Technology and Culture (MTEC) håller i höst/vinter en seminarieserie inom spelvetenskap. De tre föreläsningarna är helt öppna för allmänheten, ingen föranmälan behövs. I höst/vinter bjuder vi på ett program som behandlar några av de stora frågorna kring spel som kulturell form. De övriga seminarierna kommer att handla om:

Varmt välkomna

Lägg till i Google kalender

Lägg till i Ical