Seminarium: Om framtidens äldreomsorg - från vad till hur

Evenemang,Konferenser,Högskolan i Skövde

Tid: 2018-09-24 12:00 - 15:30
Plats: Lokal Insikten, Gothia Science Park, Skövde

Välkommen till en eftermiddag med framtidens äldreomsorg i fokus.

Dagen har sin utgångspunkt i forskningen som genomförts vid Högskolan i Skövde, genom Ali Kazemi, professor i socialpsykologi: Organisering för verksamhetskvalitet inom svensk äldreomsorg: Ett skifte i fokus från vad till hur. 

Studien har bestått av olika delar: en analys och genomgång av resultaten av Öppna jämförelser från Socialstyrelsen samt intervjuer, observationer och enkäter till personal inom hemtjänst och äldreboenden. 
– Syftet har varit att ta reda på vad som skapar mest kvalitet för äldreomsorgen i stort. Här är de äldres nöjdhet det enskilt viktigaste att ta hänsyn till. Resultatet visar att prioriteringar kan behöva riktas om. För en äldreomsorg som ger fler nöjda äldre. Det kommer vi att diskutera vidare under seminariet, säger Ali Kazemi. 

Program

12.00 - 13.00 - Lunch (kostnadsfritt)
13.00 - 14.00 - Ali Kazemi presenterar forskningsresultat
14.00 - 14.30 - Fika med mingel (intervjutillfälle för press/media)
14.30 - 15.15 - Paneldebatt, deltar gör:
Ingela Fagerström, chef på Ekedal äldreboende i Skövde
Helena Henningson, handläggare avdelningen för vård och omsorg, SKL
Kalle Brandstedt, utredare, Socialstyrelsen
Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi, Högskolan i Skövde
Wivianne Johansson, äldreföreningen SPF Seniorerna
Sven Owe Andersson, chef vård och omsorg, Lidköping kommun
Theres Sahlström, politiker (M), Ordf. Vård- och Omsorgsnämnden, Skövde kommun
15.15 - 15.30 - Avslutning

Lägg till i Google kalender

Lägg till i Ical

Ali Kazemi

Ali Kazemi, professor i socialpsykologi.