Seminarium med Stefan Ekman, Göteborgs Universitet

Öppna föreläsningar

Tid: 2019-11-20 13:15 - 14:30
Plats: G-huset, G111

World-building, världsbygge, har länge varit en populär term som använts för att diskutera fiktiva världar inom populärkulturen. I och med ett ökat intresse för hur världar konstrueras inom olika medier har termens användningsområde vuxit och den används idag flitigt av de som skapar, konsumerar och forskar om fiktion.

Termen används emellertid ofta som om den vore okomplicerad och entydig, vilket inte är fallet. En diskussion om världsbygge kräver en medvetenhet om vem som bygger den fiktiva världen och hur. Producenter och konsumenter skapar världar på olika vis, men den generella konsumentens världsbygge skiljer sig också från hur forskaren skapar en värld som del av en kritisk analys (critical world-building).

Den starkare ställning som den fiktiva världen fått i och med att allt fler medier blivit bärare av fiktion innebär att världar och inte bara berättelser behöver analyseras, oavsett om det rör sig om datorspel eller TV-serier, rollspel eller shared world-projekt. Inte minst i transmedial fiktion växer världens betydelse på bekostnad av den individuella berättelsens. En förståelse för hur critical world-building fungerar erbjuder nya verktyg för en medie-agnostisk analys och tolkning av fiktiva världar.

Under seminariet kommer Stefan att presentera grunden för critical world-building och ge några exempel på hur man kan analysera byggstenar från olika medier kritiskt, och vad en sådan analys kan avslöja om världarna som de bygger upp.

Lägg till i Google kalender

Lägg till i Ical

Stefan Ekman.

Stefan Ekman.