21 barnmorskor examinerade

2017-01-18

I en tid då det råder brist på barnmorskor i landet har nu Högskolan i Skövde examinerat 21 sjuksköterskor som valt att vidareutbilda sig till barnmorskor.

Gruppbild på examinerade studenter i kyrka.

Barnmorskeprogrammet har funnits vid Högskolan i Skövde i 40 år och så sent som i mitten av januari slutförde alltså den senaste kullen sjuksköterskor sin ett och ett halvt år långa barnmorskeutbildning. Utbildningen ger förutom en yrkesexamen – barnmorskeexamen- också en magisterexamen i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. 

- De nyutexaminerade barnmorskorna har inga svårigheter att få jobb, de flesta har jobb inom förlossning, BB eller barnmorskemottagning, säger Stina Thorstensson, lektor i omvårdnad och programansvarig för barnmorskeprogrammet.

Avslutningen genomfördes i Helenakyrkan i Skövde med sjukhuspräst Helena Axelsson Eriksson och de nyblivna barnmorskorna fick ta emot sin brosch.

Vill du veta mer om barnmorskeprogrammet?
Mer information hittar du på programsidan.


 

Kontakt