22 miljoner stärker både akademi och näringsliv

2016-12-14

Häromdagen beslutade KK-stiftelsens styrelse att ge 22 miljoner kronor till nio forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde. Samtliga projekt utförs i samarbete med näringslivet.

Lagom till jul kom flera glädjande besked från KK-stiftelsen till forskare vid Högskolan i Skövde och deras samarbetspartner i samverkande företag. KK-stiftelsen beviljar nio projekt forskningsmedel och den samlade summan från stiftelsen uppgår till 22 miljoner kronor.

Samtliga beviljade projekt är en del av forskningsmiljön INFINIT, en forskningsmiljö vid Högskolan i Skövde som stöds av just KK-stiftelsen. INFINIT:s övergripande forskningsfokus ligger på digitalisering av näringslivet och all forskning i miljön sker i nära samverkan med företag.

– Vårt samarbete med KK-stiftelsen fyller ett dubbelt syfte. För det första utvecklar vi kontinuerligt vår forskningskvalitet och forskningsförankrar därigenom våra utbildningar. Men projekten inom INFINIT bidrar också starkt till att stärka konkurrenskraften i de företag vi samverkar med, säger Anne Persson som är programchef för INIFINIT.

Projekten som har beviljats forskningsmedel

VEAP - Virtuell ergonomiutvärderingsprocess
Erik Brolin
I samarbete med: Bombardier Transportation Sweden AB

AlgorOmics – Bioinformatiska algoritmer för integrerad analys och visualisering av omics
Benjamin Ulfenborg
I samarbete med: AstraZeneca, Takara Bio Europé

CardioTrophy - Human stamcellsbaserad in vitro-modell för studier av hypertrofi i hjärtmuskelceller
Jane Synnergren
I samarbete med: AstraZeneca, Takara Bio Europé

WaterAssess – Multi-biomarkörsmodell för miljöriskbedömning av avloppsvatten
Annie Jonsson
I samarbete med: Toxicon AB, TATAA, Lunds universitet

VDE – Virtuell förarergonomi
Dan Högberg
I samarbete med: Volvo Technology, Volvo Cars AB, Scania CV

TWIN – Realisera virtuell inkörning genom hela livscykeln för ett automationssystem genom att använda en simulerad tvilling
Magnus Holm/ Anna Syberfeldt
I samarbete med: Leax Arkivator AB, Goodtech Solutions AB, PE Industri & Energi AB

CoSim – Kombinerad simulering för modellering av skärande bearbetning
Tobias Andersson
I samarbete med: Volvo Cars Ab, Amtek Components Sweden AB

Adjungerad lektor inom skärande bearbetning: Goran Ljustina
Tobias Andersson
I samarbete med: Volvo Cars AB

Adjungerad lektor inom biomarkörer som verktyg för att stärka miljöövervakning: Niklas Hanson
Niclas Norrström
I samarbete med: Enviroplanning AB

 

Kontakt