ASSAR Industrial Innovation Arena: Sveriges viktigaste mötesplats för framtidens industri

2016-05-26

ASSAR Industrial Innovation Arena är en integrerad innovationsmiljö som kommer att invigas i Skövde under 2017. Initiativtagarna till satsningen är Högskolan i Skövde, Gothia Innovation AB, Volvokoncernen, Volvo Car Corporation och Industrial Development Center West Sweden AB.

Ett utvecklingscentrum för kunskapsdriven industri

ASSAR Industrial Innovation Arena kommer att vara en plattform för kunskapsutbyte med nationella och internationella företag, kunskapsnoder och institut. Målet med satsningen är att etablera en världsledande integrerad fysisk och virtuell utvecklingsmiljö för forskning, teknikutveckling, innovation och utbildning i Skövde.

Miljön kommer att ha fokus på utveckling av produktion, produktionsmetoder och produktionsteknik samt präglas av mångfald och jämställdhet - en mötesplats där man tillsammans skapar en hållbar industri. Namnet ASSAR är en historisk hyllning till initiativtagaren till Volvobolagen, Assar Gabrielsson, men också ett namn som blickar framåt med betydelsen ”den som ger svar”.

– I Volvokoncernens satsning på gemensam processutveckling är samarbete mellan akademi, institut och andra företag en nyckelfaktor. Detta blir också ett avgörande steg i att utveckla medarbetare och att locka till oss extern kompetens, säger Johan Ottosson, Director Manufacturing Engineering, Powertrain Production.

– Innovationer och tillgång till kompetens krävs för en hållbar industri. I samarbetet mellan näringsliv och akademi genomför vi världsledande forskning där resultaten har en stark industrinytta och bidrar till att stärka industrins internationella konkurrenskraft. Forskningsresultaten genomsyrar också en integrerad utbildningsvärdekedja, där vi gemensamt skapar tillgång till industrirelevant kompetens. Tillsammans möter vi industrins globala utmaningar, säger Mattias Strand, prefekt vid Högskolan i Skövde.

– Att kunna samla ingenjörer som arbetar med metodutveckling för produktion inom taket för ASSAR har stor potential. Studier visar att klusterbildningar, där kunskap föder kunskap, är mycket positivt för utveckling och innovation. ASSAR Industrial Innovation Arena öppnar dörrar mellan Volvo Personvagnar Motor, Volvo Powertrain, Högskolan i Skövde samt IDC och andra aktörer som kommer driva på och hjälpa oss inför framtiden. Jag ser mycket fram mot att detta initiativ nu börjar verkställas, säger Oskar Falk, vice President Volvo Car Engine.

– Innovationsmiljön kommer dels vara en mötesplats för aktörernas verksamheter och dels en fysisk miljö för samproduktion och utveckling av både nya och etablerade företag, säger Patric Eriksson, VD för Gothia Innovation.

– Den tillverkande industrin i Sverige står inför ett antal stora utmaningar, vilket tydligt även framgår i den nyindustrialiseringsstrategi som regeringen tagit fram. Genom den här gemensamma satsningen kan vi anta dessa utmaningar och vända dem till möjligheter och ökad konkurrenskraft. Långsiktig kompetensförsörjning är en av utmaningarna vi adresserar genom den nya miljön, säger Thomas Nilsson, VD för IDC West Sweden AB.

Var kommer den nya miljön att ligga?

ASSAR Industrial Innovation Arena är en utvidgning av Gothia Science Park och kommer att ligga centralt i Skövde, nära Skövde resecentrum, i den så kallade U-hallen. I huset finns idag Balthazar Science Center som kommer att finnas kvar. I första läget blir ytan för ASSAR Industrial Innovation Arena cirka 3 500 kvadratmeter och invigs under 2017.

Mattias Strand, prefekt för Institutionen för ingenjörsvetenskap.

Initiativtagarna bakom ASSAR.

Den så kallade U-hallen, byggnaden där ASSAR kommer att ligga.

Läs mer om ASSAR

Kontakt