Akademi och näringsliv samverkar inom området biomarkörer

2015-06-03

Akademi och näringsliv samverkar inom området biomarkörer Området biomarkörer är brett och applicerbart inom flera olika fält. Inom medicinen fungerar biomarkörer som ett hjälpmedel för diagnos och inom miljömedicinen kan man med biomarkörernas hjälp få reda på hur olika gifter påverkar miljön. Både akademi och näringsliv ser ett stort behov av att utveckla området vidare – och det gör man nu, med ett nytt masterprogram inom området.

Högskolan i Skövde har tillsammans med tretton partnerföretag beviljats medel från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling för att utveckla och sjösätta ett nytt utbildningsprogram på masternivå inom området biomarkörer. Programmet kommer att starta upp hösten 2017.

– Det känns väldigt roligt att få möjligheten att utveckla den här utbildningen tillsammans med näringslivet och på ett planerat sätt stärka upp med den kompetens som näringslivet efterfrågar inom området biomarkörer, säger Patric Nilsson, biträdande professor i molekylärbiologi vid Högskolan i Skövde.

Området biomarkörer är redan ett starkt forskningsområde på Högskolan i Skövde, bland annat forskar man för att med biomarkörers hjälp tidigare kunna diagnosticera blodförgiftning, olika typer av cancer och autoimmuna sjukdomar. I grund och botten handlar det om att rädda liv och minska mänskligt lidande.

– För Unilabs del är det här samarbetet väldigt betydelsefullt, att få vara med och lägga upp en utbildning som förbereder studenterna för arbetslivet. Biomarkörer är viktiga inom klinisk diagnostik och används inom vårt verksamhetsområde laboratoriemedicin, säger Helena Enroth, utvecklingsansvarig molekylärbiolog på Unilabs, Skaraborgs sjukhus, Skövde.

Ett annat område där biomarkörer används som hjälpmedel är för att hitta rätt typ av medicinering till olika sjukdomar, för att följa sjukdomsförloppen och för att se hur behandlingen slår mot sjukdomen och den drabbade patienten. Högskolan i Skövde har stärkt upp området biomarkörer med tre adjungerande professorer och kommer inom det närmaste året arbeta fram det nya masterprogrammet.

 

För mer information, kontakta: