Forskning: Äldre med smärta är en utsatt grupp

2012-12-05

De finns runt om oss i vårt samhälle, äldre människor som lever med ständig smärta från muskler, leder och skelett. Men hur hanterar dessa människor sin smärtfyllda vardag och vilket stöd får de från vården?

Det undersöker Catharina Gillsjö i sin doktorsavhandling.
 
Äldre människor får ofta smärtor från muskler, leder och skelett. När medellivslängden i västvärlden blir längre ökar också andelen människor i samhället som lever med den här typen av smärta. Catharina Gillsjö är lektor i omvårdnad på Högskolan i Skövde. Genom att intervjua äldre människor om deras smärtupplevelser har hon kartlagt hur äldre människor med smärta gör för att orka med vardagen.
 
Catharina Gillsjö intervjuar bland annat 18 kvinnor och en man som alla lider av smärtor från muskler, leder och skelett. Efter att ha anlyserat intervjuerna säger Gillsjö att det finns fyra olika förhållningssätt som används av de äldre för att hantera sitt dagliga liv:
 
– Några kämpar, några anpassar sig, vissa ignorerar smärtan medan någon helt enkelt resignerar. De förenas dock av det faktum att de får lära sig att leva med smärtan på egen hand med förvånansvärt lite stöd från omgivningen, säger Catharina Gillsjö.

”Du kommer att klara det här”

I avhandlingen berättar en av kvinnorna om ett samtal med sin läkare. När kvinnan säger att smärtan är så våldsamt smärtsam att hon inte tror hon kommer att kunna klara av att uthärda den säger läkaren: ”Du är så mentalt stark att du kommer att klara det här.” Därmed är diskussionen över.
 
Catharina Gillsjö säger att Läkaren i exemplet säkert inte har för avsikt att avfärda smärtproblemet. Men eftersom de äldre i studien inte vill klaga och vara till besvär är risken att effekten blir att den äldre drar sig tillbaka in i sig själv och tänker: ”Ja, jag får väl inte klaga då.”
 
– Det är alltså viktigt att vi som arbetar inom vård och omsorg är varsamma med våra ord när vi möter de här patienterna, säger Catharina Gillsjö.  
 
I sin avhandling drar Catharina Gillsjö slutsatsen att äldre människor med kronisk smärta från muskler, leder och skelett kan behöva mer hjälp och stöd än de får idag.
 
– Kanske skulle det finnas speciell typ av sjusköterskor i primärvården som är specialinriktade mot den här typen av smärtproblematik, avslutar Catharina Gillsjö.