Ambulansträningscenter gav Skaraborg vinst

2017-09-22

Skaraborgs sjukhus ambulanspersonal har tilldelats Svenska prehospitala priset som delas ut på den årliga Flisa-kongressen (Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård). Bakom utvecklingen av ambulanspersonalen vid Skaraborgs sjukhus finns forskning från Högskolan i Skövde.

Inom ramen för SIM2020 (Skaraborgs innovativa miljöer) och samverkansprojektet SAREK har Högskolan i Skövde tillsammans med Högskolan i Borås och Skaraborgs sjukhus byggt upp ett träningscenter för ambulanssjukvård med simulatorer som liknar verkliga miljöer, datorstyrda patienter som svarar på tilltal och givetvis ambulanser. Allt för att förbättra vården innan patienten kommer till ett sjukhus.

Svenska prehospitala priset delas ut till någon som åstadkommit en bra och användbar förändring inom den prehospitala sjukvården. Syftet är att uppmuntra god utveckling som kan användas i vardagen och som ökar patientnyttan.

– Vi är jätteglada i forskarkollegiet att det var ambulanspersonalen vid Skaraborgs sjukhus som vann årets pris! Vi har jobbat tillsammans i flera år med att utveckla ett givande tränings- och simuleringscentrum. Det är ett härligt kvitto på att vår forskning och samarbetet gör skillnad, inte bara för Skaraborgs sjukhus och ambulanspersonalen utan i förlängningen också för patienten, säger Per Backlund, biträdande professor i datavetenskap.

Om träningsmiljön

Träningsmiljön består av fem delar: En fullutrustad ambulans, ett transportområde, ett scenrum där olika scenarier visualiseras på väggarna, ett observationsrum och ett kontrollrum. Under övningarna förflyttar sig deltagarna mellan rummen för att tränas i alla olika moment.

Ambulansträningscentrum - en skiss

En modell av ambulansträningscentret