Avbrott – arbetsmiljöproblem eller en skön paus?

2015-03-24

Du får mejl varje halvtimma, din arbetskollega behöver hjälp och Internet slutar fungera. Det är exempel på vanliga avbrott som kan förekomma under en arbetsdag. Rebecca Andreasson vid Högskolan i Skövde har i sitt masterarbete studerat just avbrott och vilka typer av avbrott som finns på en arbetsplats.

Rebecca Andreasson är tidigare student vid Högskolan i Skövde och har skrivit en masteruppsats om ämnet avbrott. Uppsatsen skrevs under studierna på masterprogrammet Beslutsstödsystem, och hon har tidigare även studerat det Kognitionsvetenskapliga programmet, vilket senare har utvecklats till det nuvarande programmet Informationsteknologi - User Experience Design, vid Högskolan i Skövde.

– Jag valde att fokusera på avbrott i den industriella domänen. Under arbetet studerade jag montörer från två olika industrier med olika tillverkningsprocesser. Mitt syfte med att studera montörernas arbetsprocess var att se vad för avbrott som sker, hur de sker och vad ett avbrott innebär för montörerna och deras arbetsprocess, säger Rebecca.

Definitionen av avbrott räknas som något som avbryter och drar uppmärksamhet från den nuvarande aktiviteten. Exempel på avbrott är ett stopp i produktionen, någon som behöver hjälp av dig eller en telefon som ringer.

– Det finns olika typer av avbrott, jag identifierade två typer som jag valde att kalla sociala avbrott och processdrivna avbrott. Det sociala avbrottet kan till exempel vara att någon kommer fram och pratar med dig, vare sig det är arbetsrelaterat eller privat så innebär detta ett avbrott i din pågående aktivitet. Det processdrivna avbrottet, som förekom oftast, innebär att arbetsprocessen inte kan fortgå förrän en annan uppgift avklarats, till exempel hämta ett verktyg som behövs för att komma vidare i arbetet, säger Rebecca.

Många avbrott av ny teknik                               

Bakgrunden i studierna på det Kognitionsvetenskapliga programmet vid Högskolan i Skövde och särskilt kurserna om användbarhet och interaktionsdesign tycker Rebecca var till hjälp då hon såg människans perspektiv i arbetet kring avbrotten. Den nya tekniken som finns idag levererar ständigt avbrott, vare sig de är positiva eller negativa. Den nya tekniken gör det möjligt för många nya avbrott, och det är viktigt att man tar hänsyn till användas upplevelser av detta och hittar sätt för att begränsa avbrotten. Exempel på en sådan funktion är att anpassa vilka samtal på telefonen som kan komma fram under vissa stunder.

– Vi kan minska mängden avbrott, men vi kan aldrig få bort dem helt. Och jag tror inte heller det är önskvärt. Ibland kan avbrott medföra positiva saker, det negativa uppkommer när du får en kognitiv överbelastning; för mycket att tänka på samtidigt. Det i sin tur kan göra det svårt att återgå till den ursprungliga uppgiften, man tappar helt enkelt bort sig, vilket kan skapa stress och frustration. Ur detta perspektiv kan man säga att många och återkommande avbrott är ett arbetsmiljöproblem, säger Rebecca.

Henrik Svensson, biträdande lektor i informationsteknologi och programansvarig för programmet IT-User Experience Design vid Högskolan i Skövde, var opponent på Rebeccas masteruppsats.
– Rebeccas masteruppsats var mycket intressant och hennes upptäckter kring avbrott kan i förlängningen leda till bättre IT-system. Avbrott är del av vår vardag och en framtida utmaning är att designa smarta produkter som avbryter oss vid rätt tid och på rätt sätt, säger Henrik Svensson

Rekommendationer

Tidigare forskning om avbrott har huvudsakligen haft ett effektivitetsperspektiv där mängden av tid som går förlorad eller misstag som uppstår i arbetet är aktuellt. Rebecca har i sitt arbete istället tittat på människans perspektiv och uppmärksammat de olika typerna av avbrott och hur de sker. Baserat på resultaten skapade hon rekommendationer på vad man kan göra för att minimera den negativa effekten av avbrott samt begränsa och minska mängden avbrott som sker.

– Det finns en betydelse i att uppmärksamma avbrott. Vare sig det gäller arbete eller studier så är det viktigt att fundera på när avbrotten sker, vad det är för typer av avbrott och hur man påverkas av dem. Om man uppmärksammar det kan man se mönster och då försöka hitta strategier för att begränsa de negativa avbrotten i sin vardag, säger Rebecca. 


             Rebecca Andreasson

Kontakt