Balans ger livskraftiga företag

2017-12-15

I ett samarbete mellan högskolorna i Borås och Skövde studerar forskarna vad som gör att vissa företag överlever och är framgångsrika över tid – att de har organisatorisk resiliens. Nu kommer andra boken om vad de har kommit fram till, den här gången vänder de sig till forskarvärlden.

Margareta Oudhuis & Stefan Tengblad The Resilience Framework – Organizing for sustained viability
Författarna Margareta Oudhuis, professor vid Högskolan i Borås och Stefan Tengblad, professor vid Högskolan i Skövde berättar om boken:

Vad handlar boken om?
– Den handlar om beskrivningar av faktorer som är viktiga för att företag och organisationer, men även hela regioner, ska kunna vara livskraftiga över tid, resilienta. Boken sammanfogar olika teoretiska perspektiv till en helhet och innehåller också många konkreta exempel för att belysa och skapa en förståelse för dessa faktorers betydelse.

Vem ska läsa den?
– Syftet är att etablera kunskap om organisatorisk resiliens: det finns inte så mycket forskning på området och vi har sammanfogat specifik forskning till en helhet. Huvudmålgruppen för boken är forskare världen över. Det finns en bok på svenska, som gavs ut på Studentlitteratur 2014, som vänder sig till alla läsare i arbetslivet som är intresserade av detta område. Den engelska boken vidareutvecklar den svenska boken och ingår en internationell bokserie om arbete och arbetsliv.

Varför är det viktigt med forskning om vad som gör företag livskraftiga?
– För att vårt arbetsliv skall kunna tåla kriser och påfrestningar bättre och på så sätt minska förekomsten av företagsnedläggningar och varsel om uppsägning. Det bidrar i sin tur till ett tryggare arbetsliv och mer framgångsrika organisationer och företag.

Vad är det viktigaste ni har kommit fram till?
– Att varje organisation behöver finna en för dem passande balans mellan egenskaperna tillförlitlighet, effektivitet och förändringsförmåga.

Hur har ni gått tillväga för att nå resultaten?
– Vi sammanförde forskare, som utfört olika delstudier kring resilienta organisationer och regioner, till workshops. Det utvecklades till ett gemensamt skrivprojekt som har varit mycket lärorikt och givande. Bokens kapitel skildrar resiliens i olika områden såsom industriproduktion, modeskapande, oljeutvinning, detaljhandel och sjukvård.

Vad är det som driver er i er forskning?
– Att ta fram modeller och beskrivningar som kan underlätta för arbetslivet att hantera komplexitet och olika omvärldskrav bättre.

Fakta:
Titel: The Resilience Framework – Organizing for sustained viability
Boksläpp: 19 december kl. 13:00-14:00, pressrummet (A7) på Högskolan i Borås
Boken ges ut av Springer Verlag, Singapore. 

Läs mer
Om det strategiska forskningssamarbetet mellan Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås

Om boken ”Organisatorisk resiliens” som kom ut 2014.

Text: Anna Kjellsson Högskolan Borås
Foto: Erik Wasselius & Högskolan i Skövde