Bananflugan – i forskningens tjänst

2016-02-04

I källaren på en av byggnaderna vid Högskolan i Skövde finns ett mycket litet och mycket viktigt laboratorium. Här bedrivs forskning på cancersjukdomar, fertilitet, glutenintolerans och genetiska skelett- och muskelsjukdomar. Den som står i fokus för all denna forskning, förutom forskarna själva, är den vanliga bananflugan.

Katarina Ejeskär, professor i biomedicin, är en av de forskare som arbetar i bananflugelabbet och som startade upp det vid Högskolan i Skövde under våren 2015. Det finns två forskargrupper kopplade till labbet. Den ena leds av Homa Tajsharghi, professor i biomedicin, och undersöker genetik och genfunktion i muskelsjukdomar. Den andra, ledd av Katarina Ejeskär, forskar bland annat på cancer och celiaki (glutenintolerans).

– Det man vill åstadkomma med denna typ av forskning är dels att få en bättre förståelse för sjukdomar och de gener som orsakar sjukdomen, för att kunna utveckla nya behandlingar och mediciner för exempelvis cancersjukdomar, säger Katarina Ejeskär.

Katarina forskar på flera olika sjukdomar i det nya laboratoriet, men främst är det två typer av cancer som hon undersöker närmre; neuroblastom, som är en barncancertumör, och koloncancer. Hon undersöker också en gen hos barn som har glutenintolerans för att få mer klarhet i den sjukdomsbilden. När det gäller koloncancer tittar man bland annat på hur bakteriefloran i tarmen påverkar generna hos cancerpatienter med hjälp av bananflugans gener.

– Det finns många fördelar med att forska på just bananflugor. De har kort generationstid, så på en dryg vecka har man en ny generation. På så sätt kan man få snabbare resultat i forskningen. Det som är så bra med just bananflugor är att de har samma grundläggande celler som människor, eller som alla levande organismer. Det gör att man kan använda bananflugor för att testa mutationer och se vad som händer i generna, säger Katarina Ejeskär.

Forskargruppen Biomedicinsk Genetik vid Högskolan i Skövde innehåller flera delprojekt där man analyserar data från kliniska material, funktionella studier görs i cellodling och i bananflugan.

Katarina Ejeskär, professor i biomedicin.

Biomedicinsk genetik

Kontakt