Bangkokresa kan öppna för framtida samarbete

2012-09-03

Henrik Linderoth, docent från Högskolan i Skövde, har under sommaren besökt Asian Institute of Technology i Bangkok och Ho Chi Minh City. En resa som på sikt kan leda till nya forsknings- och utbildningssamarbeten för Högskolan i Skövde.

– Efter att ha arbetet i tre år med forsknings- och undervisningssamarbete med bland annat University of Hong Kong har jag blivit alltmer övertygad om vikten av att våra studenter förstår vad som händer i Sydöstasien. Det är viktigt för att studenterna ska kunna förbereda sig för ett kommande yrkesliv. Det säger Henrik Linderoth som är docent i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde.

I juli besökte Henrik Linderoth Asian Institute of Technology i Bangkok och Ho Chi Minh City. Syftet med resan var att delta i ett publikt forskningsseminarium.

Henrik Linderoths besök vid Asian Institute of Technology kan öppna nya möjligheter för Högskolan Skövde i form av framtida forsknings- och utbildningsaktiviteter. På sikt skulle besöket också kunna skapa nya möjligheter för studentutbyte. En konkret och omdelbar följd av besöket var att Henrik Linderoth fick en förfrågan om att medverka som extern bedömare i en examinationskommitté för en doktorsavhandling vid AIT i Bangkok.

Under besöket fick Henrik Linderoth också se konsekvenserna av de översvämningar som förra året drabbade Bangkokområdet.

– Den institution som jag besökte fick evakueras till Hua Hin där man hittade passande lokaler. Det är som om vi i Skövde skulle flytta all verksamhet till Falkenberg, avslutar Henrik Linderoth. 

Bangkokresa kan öppna för framtida samarbeteHenrik Linderoth visar var vattennivån stod i biblioteket på Asian Institute of Technology i Bangkok under översvämningarna förra hösten.