Barnmorskeprogrammet vid Högskolan i Skövde har hög kvalitet

2014-04-30

Universitetskanslerämbetet meddelade idag att barnmorskeprogrammet vid Högskolan i Skövde får omdömet ”hög kvalitet”.

UK-ämbetet offentliggjorde idag resultaten från den rikstäckande utvärdering gällande utbildningar som leder till en barnmorskeexamen eller till en magister- eller masterexamen i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa samt internationell hälsa. Det rör sig om 18 utbildningar vid 11 universitet och högskolor. Barnmorskeprogrammet vid Högskolan i Skövde har granskats och får omdömet ”hög kvalitet” av UK-ämbetet.

– Det känns väldigt positivt att få ännu en bekräftelse på den höga kvaliteten inom våra vårdutbildningar. Utvärderingsresultatet bekräftar att barnmorskeprogrammet vid Högskolan i Skövde är en utbildning med hög kvalitet och stark forskningsförankring som förbereder våra studenter väl inför arbetslivet, säger Elisabeth Hertfelt Wahn, programansvarig för barnmorskeprogrammet vid Högskolan i Skövde.

Söktrycket för barnmorskeprogrammet ser bra ut inför hösten, med drygt 4 sökande per plats. Idag studerar ett 40-tal studenter vid barnmorskeprogrammet vid Högskolan i Skövde. Programmet placerades också på första plats bland landets alla utbildningar i Svenskt Näringslivs rankinglista över samverkan, som publicerades i början av april 2014.

– Vi är väldigt glada över dagens resultat. Flera av de examensarbeten som granskats har fått ett ännu högre omdöme än vad som syns i helheten, vilket visar att kopplingen mellan forskningen och utbildningen vid Högskolan i Skövde genererar hög kvalitet ut i alla led, säger Anette Ekström, biträdande professor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde.

Barnmorskeprogrammet vid Högskolan i Skövde har fått omdömet ”mycket hög kvalitet” på de delar som rör studenternas breda och fördjupade kunskap inom området reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa och även på studenternas förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot kvinnor och deras närstående.

Barnmorskeprogrammet vid Högskolan i Skövde

Barnmorskeprogrammet vänder sig till den som idag är sjuksköterska och vill vidareutbilda sig till barnmorska. Barnmorskeutbildningen vid Högskolan Skövde leder både till en barnmorskeexamen och en magisterexamen i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Som barnmorska har man hela världen som arbetsfält och får jobba med kvinnors reproduktiva och sexuella hälsa i alla åldrar, inte minst ungdomar. Legitimerade barnmorskor har goda chanser att få jobb i regionen de närmaste åren. Även på fem till tio års sikt är möjligheterna att få arbete goda.