Belönat mångfaldsarbete på Högskolan i Skövde kan ge stöd åt människor med bipolär sjukdom

2018-02-20

Kim Hultgren belönas med 2017 års mångfaldsstipendium vid Högskolan i Skövde.

Kim Hultgren

Kim Hultgren belönas med 2017 års mångfaldsstipendium vid Högskolan i Skövde. Nu har hon tagit emot diplom och 7000 kr ur rektor Lars Niklassons hand. 

Kim Hultgren tog examen i somras från utbildningsprogrammet Informationsteknologi - User Experience Design och hon också tidigare varit adept i Högskolans mentorprogram. Idag jobbar hon på ett IT-företag i Gothia Science Park i Skövde.

Högskolan i Skövdes mångfaldstipendiet tilldelas en eller flera studenter som under året har genomfört ett examensarbete som särskilt utmärkt sig på temat mångfald och som uppfyller de aktuella kriterierna. Dessa är bland annat att uppsatsen ska vara originell och nyskapande. Dessutom aktuell och spegla samhällsutvecklingen och innebära nytta för många.

– Vi i Högskolans mångfaldsgrupp, som utgör jury och som bedömer de inkomna bidragen, anser att det belönade examensarbetet fäster uppmärksamheten på människor med diagnosen bipolär sjukdom och på applikationer som kan hjälpa personer att förstå sin individuella sjukdomsbild.

Det säger Pernilla Hagström från Högskolans HR-avdelning. Tillsammans med de övriga medlemmarna i Mångfaldsgruppen hade hon ett femtontal bidrag att ta ställning till innan de utsåg Kims exjobb till vinnare.

Kim Hultgren är både glad och lite överraskad av utmärkelsen.
– När det blev dags för att skriva mitt exjobb så tog jag chansen att göra något jag verkligen brann för. Jag ville undersöka hur interaktionsdesign kan påverka människors livskvalitet på ett positivt sätt och jag valde tidigt att arbetet skulle fokusera på människor som lever med bipolär sjukdom.

Intervjuade människor

För Kim var det viktigt att ta del av människors egna erfarenheter.
– De designriktlinjer som jag skapat bygger därför bland annat på intervjuer jag gjort med människor som själva lever med sjukdomen. Det mitt examensarbete resulterade i var fem designriktlinjer som på olika sätt lyfter fram målgruppens behov när det gäller stödapplikationer. Mobilapplikationer kan på olika sätt hjälpa människor att förstå sin sjukdom och hantera sitt mående, bland annat genom att påminna om viktiga rutiner som personen mår bra av, men även genom att ge ett emotionellt stöd, säger Kim Hultgren.

Högskolans mångfaldsgrupp tror att den tänkta mobilapplikationen som Kim presenterar på ett professionellt sätt kan bidra till såväl självhjälp som att förmedla viktig information till den som vårdar och på så sätt är den både angelägen och till nytta för många.Kontakt

Kim Hultgren
Tfn 070 - 259 38 49
kim.hultgren@gmail.com