Betydande forskningssatsning vid Högskolan i Skövde inom öppen programvara

2016-11-22

Forskningsmiljön INFINIT vid Högskolan i Skövde stärks med en ny satsning på området öppen programvara. Forskningsprojektet LIM-IT är en fyraårig satsning som möjliggörs genom insatser från KK-stiftelsen samt från deltagande företag och som involverar experter från partners och forskare inom programvaruutveckling, öppen programvara, organisationsteori samt immaterialrätt.

LIM-IT
Representanter från partners vid en projektworkshop den 26/10.
Sittande från vänster till höger: Björn Lundell (Högskolan i Skövde), Jonas Feist (RedBridge AB), Stefan Tengblad (Högskolan i Skövde), Jonas Gamalielsson (Högskolan i Skövde), Gert Johansson (Combitech AB), Krister Johannesson (Högskolan i Skövde). Stående från vänster till höger: Erik Lönroth (Scania IT AB), Tomas Gustavsson (PrimeKey Solutions AB), Elin Andersson (Saab AB – ICT), Niklas Rickö (JAK), Johan Sjöberg (Findwise AB), Bahram Hooshyar Yousefi (Högskolan i Skövde), Thomas Fischer (Högskolan i Skövde), Anders Mattsson (Husqvarna AB), Bengt Rodung (Findwise AB), Conny Backlund (Combitech AB), Johan Oppmark (JAK). 

Öppen programvara, eller open source software som det också kallas, är programvara vars källkod görs tillgänglig för alla att använda, förändra, förbättra, kopiera och distribuera och utvecklas ofta i en öppen gemenskap där individer och organisationer bidrar till att förverkliga projektets visioner och mål.

Idag använder nästan alla ledande företag en stor mängd öppen programvara, ibland som en viktig del av ett större IT-system. Under det senaste decenniet har användningen av öppen programvara ökat successivt och många organisationer ser idag strategiska nyttoeffekter med att engagera sig i olika projekt. Trots detta finns det begränsade kunskaper om den styrning och de arbetspraktiker som används när olika företag engagerar sig i projekt som utvecklar strategiskt betydelsefull öppen programvara. Det är därför angeläget att vidareutveckla kunskapen om effektiv styrning och ändamålsenliga arbetspraktiker för hur öppen programvara kan utvecklas för att stärka individers och företags förmåga att arbeta strategiskt med innovationer och framtidens IT-lösningar.

Nationellt ledande inom open-source forskning

Högskolan i Skövde har gedigen erfarenhet inom forskningsområdet och har i flera decennier bedrivit internationellt erkänd forskning om olika aspekter av öppen programvara samt de tre fundamentala utmaningarna: inlåsning, interoperabilitet och krav på förvaltning av programvara och data under lång tid.

- Jag ser LIM-IT som en mycket viktig satsning där Högskolan i Skövde redan har en ledande position och med denna satsning kan vi nu ytterligare flytta fram positionerna, såväl nationellt som internationellt, säger Anne Persson, programchef för forskningsmiljön INFINIT.

Forskningsprojektet LIM-IT inkluderar partners från olika branscher som alla ser strategisk nytta med att stärka sin kompetens kring hur företag kan utveckla och nyttja goda arbetsprocesser för att uppnå långsiktiga strategiska nyttoeffekter från deltagande i öppna samverkansprojekt.

- Det är vår förhoppning att vi med den här satsningen kommer att stärka både Högskolan som akademisk miljö inom området samt alla innovativa organisationer i hela Sverige som använder öppen programvara, säger Urban Wass, styrelseordförande Högskolan i Skövde.
 

Se även:

LIM-IT (www.his.se/lim-it)
Partners i LIM-IT (www.his.se/lim-it/partners)

För ytterligare information kontakta:

Björn Lundell
Bitr. professor i datavetenskap
0500-448319,
bjorn.lundell@his.se