Biomedicinutbildningarna kvalitetssäkras

2014-05-07

Universitetskanslerämbetet, som genomför en regelbunden kvalitetsgranskning av landets högre utbildningar, ser vissa brister i kvaliteten på biomedicinutbildningarna vid Högskolan i Skövde.

UK-ämbetet offentliggjorde idag resultaten från den rikstäckande utvärdering som granskat 21 utbildningar inom biomedicin vid 8 lärosäten i Sverige. Biomedicinutbildningarna vid Högskolan i Skövde, det vill säga utbildningar som leder till en kandidat- respektive magisterexamen inom ämnet biomedicin, har granskats och får omdömet bristande kvalitet av UK-ämbetet.

– Utvärderingen är en del av ett ständigt pågående kvalitetsarbete inom alla delar av vår verksamhet. Ett ifrågasättande av utbildningen från UK-ämbetet betyder att vi har ett år på oss att analysera läget, vidta åtgärder och utveckla utbildningen, säger Lena Mårtensson, prorektor vid Högskolan i Skövde.

Bakgrund UKÄ:s kvalitetsbedömningar

UK-ämbetets bedömargrupp med ämnesexperter, studenter och arbetslivsföreträdare har värderat flera underlag, men framförallt studenternas självständiga arbeten och lämnar ett samlat omdöme i tre nivåer; mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet. Omdömet bristande kvalitet ska följas upp inom ett år.

Under 2011-2014 genomförs flera bedömningsomgångar och vid årsskiftet har cirka 6000 olika utbildningar i landet kvalitetssäkrats.

 

Pressmeddelande från UK-ämbetet

Kontakt