Bröstcancersjuka får lindrigare depressioner och bättre immunförsvar med mindfulness

2017-04-27

En studie genomförd på Skaraborgs sjukhus och Sahlgrenska universitetssjukhuset visar att gruppbehandling i mindfulness lindrar depression och minskar stress hos kvinnor med bröstcancer. Studien visar även att mindfullness hos bröstcancersjuka förbättrar hälsan, stärker immunförsvaret och ökar förmågan att hantera stress.

Många bröstcancersjuka hanterar en rad psykiska och fysiska följder av cancerdiagnosen och behandlingen. Bland annat blir immunförsvaret nedsatt. Trots att det har skett stora förbättringar i diagnostisering och behandling av bröstcancer har mindre gjorts för att lindra patienternas upplevelse genom att bevara deras fysiska, funktionella och psykosociala välbefinnande. Kvinnor med bröstcancer förväntas själva hantera sina symtom och stress över diagnosen, något som påverkar både välbefinnande och livskvalitet. 

Mindfulness är en meditationsteknik som bygger på att vara uppmärksam i nuet. En viktig del i mindfullness är en mer accepterande inställning mot dig själv och andra – att man inte värderar och dömer det man upplever.

Studien omfattar 166 kvinnor med bröstcancer; en tredjedel fick genomgå gruppbehandling i mindfulness, en tredjedel fick träna på mindfulness på egen hand och ytterligare en tredjedel fick ingen mindfulnessträning alls. Gruppträningen utfördes av certifierade mindfulnessinstruktörer. 

– Studien visar att mindfulness kan vara ett komplement i behandlingen av bröstcancer. Mindfulness är ett verktyg som kan lindra stressen som bröstcancersjuka upplever, vilket leder till ett ökat välbefinnande, säger Lena Mårtensson, professor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde.

Läs mer om studien (på engelska)

Forskare

  • Elisabeth Kenne Sarenmalm, Verksamhetschef, FoU Skaraborgs Sjukhus
  • Ingrid Bergh, Professor, Högskolan i Skövde
  • Lena B Mårtensson, Professor, Högskolan i Skövde
  • Bengt A Andersson, Docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Per Karlsson, Professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Finansiering

Studien har finansierats av Cancerfonden, Regionala FoU-medel, FoU-beredningsgrupp Skaraborg Sjukhus, Lokala FoU Skaraborg samt Lions. 

Lena Mårtensson. Foto: Thomas Harrysson.

Lena Mårtensson, professor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde. Foto: Thomas Harrysson.

Kontakt