Forskning: Bröstcancerforskning vid Högskolan i Skövde

2014-10-13

I oktober sätts extra fokus på bröstcancer i media, på företag och i organisationer. Vid Högskolan i Skövde pågår kontinuerligt forskning om ämnet bröstcancer, vilka risker som finns, och hur livet för en drabbad kan underlättas med hjälp av fysisk träning.

Enligt Socialstyrelsens rapport 2011 får cirka 7500 kvinnor i Sverige varje år diagnosen bröstcancer, vilket betyder 21 kvinnor per dag eller en kvinna var 69:e minut. Bröstcancer är en vanlig sjukdom bland kvinnor, men män blir också drabbade vid enstaka tillfällen. Majoriteten av de drabbade är kvinnor över 60 år.

– Det är viktigt att veta att kvinnor som drabbas av järnbrist är lite mer utsatta eftersom kroppen tar upp extra mycket kadmium ur födan, i brist på järn. Så se till att fylla på järndepåerna, säger Zelmina Lubovac, lektor i bioinformatik på Högskolan i Skövde.

Zelmina Lubovac har forskat kring kopplingen mellan kadmium och bröstcancer. Kadmium är en tungmetall som sedan länge är känt som ett cancerframkallande ämne. Kadmium finns i bland annat livsmedel, tobak och andra vardagliga produkter. Zelminas forskning visar att även mycket låg kadmiumhalt kan resultera i att bröstcancerceller blir mer aggressiva, vilket leder till att de växer okontrollerat. 

Maria Brovall, klinisk lektor och docent i omvårdnad på Högskolan i Skövde, forskar just nu om hur fysisk träning påverkar personer med bröstcancer både fysiskt och psykiskt.

– Vi vet att fysisk träning är bra för att minska risken för cancer, men det vi vill ta reda på är hur träningen påverkar dig om du är drabbad av bröstcancer. Vi vill att de drabbade ska må så bra som möjligt både fysiskt och psykiskt, samt att vi vill se om fysisk aktivitet kan minska biverkningarna efter den adjuvanta behandlingen, säger Maria Brovall.

Maria Brovall ingår i ett forskningsprojekt där man tittar hur fysisk aktivitet påverkar kvinnor med bröstcancer både fysiskt och psykiskt. Studien uppkom av problemet att man som sjukvårdspersonal inte är helt säker på vad man skulle ge för rekommendationer och svar då patienter med bröstcancer frågar om de kan fortsätta med sin fysiskt träning som vanligt. Forskningen ämnar därför ta reda på i vilken utsträckning  och på vilken nivå fysisk aktivitet är bra, hur det påverkar kroppen, upplevelsen av behandlingen och det psykosociala hos  kvinnor som drabbats av bröstcancer. 

Enligt Cancerfonden visar forskning att motion i minst en halvtimme varje dag minskar risken för cancer. När pulsen höjs och hjärtat får jobba ökar kroppens förmåga till reparation och cellförnyelse, vilket minskar risken att drabbas av cancer. Det betyder att kroppen då lättare kan ta hand om inflammationer i kroppen som kan vara en faktor vid cancer. En så enkel sak som en lunchpromenad kan göra mycket för kroppen. 

Högskolan i Skövde vill uppmärksamma cancerforskningen och stötta alla i kampen mot bröstcancer, genom att tillsammans gå en lunchpromenad genom Skövdes centrum. Lunchpromenaden kommer att äga rum onsdagen den 15 oktober och startar 12:30 på Hertig Johans torg. Allmänheten är välkommen att delta.

 

Kontakt