DONNA, kvinnor i dataspelsbranschen och #gamergate

2014-10-23

Fyra snabba frågor till Jenny Brusk, lektor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde, med anledning av "Gamergate", dess motreaktion och den senaste tidens eskalerande trakasserier mot kvinnor i dataspelsbranschen.

Vad handlar #gamergate egentligen om?
Om man ska sammanfatta det snabbt så har Gamergate sitt ursprung i en reaktion mot den påstådda korrupta speljournalistiken i USA. Gamergate har sedan utvecklats till att snarare handla om en hatkampanj mot kvinnor i spelbranschen. Motreaktionen till Gamergate - det vi ser nu i Sverige, bland annat i Thomas Arnroths artikel från förra veckan, handlar i grund och botten om respekt för andra spelutvecklare oavsett kön, det handlar om kvalitet, feminism och etik.

Hur arbetar man för ökad jämställdhet och för att motverka sexism i dataspelsutbildningarna vid Högskolan i Skövde?
– Vi arbetar med att diskutera rådande normer i samhället i våra kurser, särskilt blir detta tydligt i våra projektkurser eftersom det då handlar om både spelens innehåll och hur studenterna samarbetar. Såväl studenter som personal utbildas för att medvetandegöra den problematik som traditionellt har funnits i branschen och som vi tillsammans vill förändra. Vi lyfter etikfrågor, beteende och uppmuntrar gruppindelningar av studenterna med mångfald i åtanke. Dessutom startade vi 2011 Donnaprojektet, som arbetar med jämställdhetsfrågor inom våra utbildningar och i branschen som helhet. Vi strävar efter en mer inkluderande spelbransch och att inspirera fler tjejer till att göra karriär i spelbranschen.

Vad gör man i Donnaprojektet, som du initierat vid Högskolan i Skövde?
– Vi är en grupp lärare och studenter, både manliga och kvinnliga, som jobbar för en jämställd spelbransch så att studenterna ska möta en bra och inkluderande arbetsmiljö när de lämnar oss. Vi vill ha en större mångfald i spelbranschen, vilket innefattar både de som arbetar med spel och de spel som släpps på marknaden. Av den anledningen arbetar vi aktivt med att rekrytera kvinnliga studenter, för den gruppen är kraftigt underrepresenterad, men vi jobbar också med att förändra synen på vad spel är och kan vara. Vi tror att det är viktigt att det sker en attitydförändring kring spel i samhället och en väg dit är att vi börjar betrakta spel som en kulturform.

Vad är Diversi och vad är syftet med det projektet?
– Diversi är ett långsiktigt projekt som Dataspelsbranschen står bakom och som finansieras av VINNOVA, Sveriges Innovationsmyndighet. Diversi är utformat för att personer från dataspelsföretag, dataspelsutbildningar, speljournalister och dataspelscommunities ska kunna inspirera, hjälpa och driva på varandras mångfaldsarbete. Donnaprojektet vid Högskolan i Skövde är en del i Diversi och tillsammans utarbetar vi metoder för mer mångfald i spelvärlden.

DONNA

Kontakt