DREAM-projektet av japanskt intresse

2016-04-21

Högskolan i Skövdes forskning inom människa-robotinteraktion presenteras idag för internationella besökare.

Det är Hideshi Suzuki, vice talman i prefekturen Kanagawas regionala parlament och Mitsuro Hanaue, chef för General Affairs Division vid det regionala parlamentets förvaltning som träffar Högskolans forskare Erik Billing och Paul Hemeren för att lära sig mer om DREAM-projektet. 

- Vi ser besöket som en bekräftelse av den internationella dragningskraft vår forskning har när det gäller människa-robotinteraktion. Detta gäller speciellt för DREAM-projektet där utvecklingen av robotteknik kan hjälpa barn med autism. Människa-robotinteraktion är ett tämligen stort forskningsområde i Japan och därför finns ett intresse för det vi gör här vid Högskolan i Skövde, säger Paul Hemeren.

Besöket på Högskolan i Skövde är en del i ett större program som Länsstyrelsen Västra Götaland är värd för. På programmet finns även besök på Ågrenska - National Competence Center for Rare Diseases, Chalmers och en middag med landshövdingen Lars Bäckström.

Läs mer om DREAM-projektet.

Japanskt besök 1

Japanskt besök 2 DREAM

Kontakt