Dataspel från Skövde ska öka barns medvetenhet om risker på nätet

2016-01-28

Dataspelet ”Djurparksgömmet” har alla förutsättningar att bli en världssensation. Det har utvecklats av en forskargrupp vid Högskolan i Skövde och avsikten med spelet är att göra spelande barn i åldrarna 8 – 10 år medvetna om risker som finns på nätet och förebygga dem. Spelet har redan uppmärksammats av radio och teve, och dessutom testats av polisen. – Det finns flera aspekter som gör spelet väldigt speciellt, alltifrån hur det är uppbyggt till syftet med det, berättar Tarja Susi, lektor i kognitionsvetenskap och projektledare.

– Spelet ”Djurparksgömmet” är en kombination av ett klassiskt brädspel och ett dataspel. På spelbrädet ligger en surfplatta, med vars hjälp spelare kan göra olika saker. Bland annat blir brädet tredimensionellt när det ses genom surfplattan, säger Tarja. Spelet har ett djurparkstema där varje spelare gömmer en skatt i djurparken och det finns ledtrådar till dessa gömställen. Ledtrådarna ska spelarna vara rädda om så att inte någon annan kan hitta skatten. Men det finns också chatt-liknande meddelanden där spelarna får välja om de ska avslöja någon ledtråd eller inte.

Forskarna vid Högskolan i Skövde har haft tillgång till autentiska chatt-loggar från nätet där barn kontaktats i sexuellt syfte, också det unikt. Chatt-loggarna har använts som utgångspunkt för att kunna skapa spelhändelser, men det är viktigt att framhålla att det inte förekommer något skrämmande eller olämpligt innehåll i spelet. Däremot skapar spelhändelserna ett diskussionsunderlag för uppföljande samtal som ska öka medvetenheten om risker på nätet. Dessa diskussioner kan då ledas av till exempel en lärare eller pedagog.

”Djurparksgömmet” finns nu som en fullt spelbar prototyp, som testats både av barn och av polisen med positiva resultat. Forskningsgruppen kommer nu gå in med en ny ansökan om forskningsmedel för att färdigställa spelet och bedriva forskning om hur det kan användas i undervisning. Förhoppningen är att ha ett färdigt spel inom ett år från projektstart.

Projektet har genomförts i samarbete med stiftelsen Change Attitude som arbetar med kultur som verktyg för att förebygga och motverka sexuella övergrepp mot barn världen över. Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur har finansierat projektet.

Vid Högskolan i Skövde finns unika förutsättningar för den här typen av tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Gruppen bakom spelet består, förutom av Tarja, av ytterligare fem forskare på Högskolan i Skövde – Niklas Torstensson, Mikael Lebram, Per Backlund, Ulf Wilhelmsson och Marcus Toftedahl. De kan glädja sig åt att spelet redan fått uppmärksamhet i media. Lokalradion i Skaraborg och Stockholm har sänt ett inslag, Och i teve har det blivit både nyhetsinslag och intervjuer i morgonsoffan


Dataspel ska hindra barn råka illa ut på nätet

Mer om projektet här
Ännu mer om projektet
Inslag TV4-nyheterna
Inslag från Nyhetsmorgon
Inslag lokalradion

Kontakt