Dataspelsstudenter utvecklar miljöspel med pengar från Arvsfonden

2016-04-20

Molnspelet – det är arbetsnamnet på det dataspel som två studenter vid Högskolan i Skövde är i full gång i att utveckla för och tillsammans med Dalénium Science Center i Stenstorp. För att kunna slutföra sitt projekt har studenterna Paul Löwen-Åberg och Viktor Enghed fått hjälp av Allmänna arvsfonden som finansierar vidarutvecklingen av utbildningsspelet, som har miljö och kretslopp som tema.

molnet spel

De läser andra året på dataspelsutbildningen, Paul med inriktning game writing, Viktor med inriktning ljud/musik. De började arbeta med sitt spel redan under det första året på dataspelsutbildningen på Högskolan i Skövde. Det var då idén föddes med ett spel om vattnets kretslopp, en idé som utvecklats till skapandet av en väl fungerande spelprototyp.

– För att få spelet vetenskapligt korrekt tog vi kontakt med Dalénium Science Center i Stenstorp utanför Skövde. Sedan frågade vi om spelet kunde vara något som passade in i deras verksamhet, med en kombination av lek och lärande. För deras del skulle spelet innebära nya metoder för att intressera besökarna och samtidigt öka lärandet inom naturvetenskap för målgruppen, berättar Paul och Viktor.
Och på den vägen är det. På Dalénium, med 30 000 besökare om året, var man väldigt positiva till ett samarbete och de har också varit drivande när det gäller att söka bidrag från Arvsfonden. Målet med spelprojektet är att skapa en hållbar experimentstation som ska innehålla ett dataspel och ett digitalt uppslagsverk där temat är vattnets kretslopp med fokus på molnbildning och klimatpåverkan.

Målgruppen är barn i åldrarna 4‐12 år men ska också matcha Daléniums primära målgrupp som sträcker sig upp till 19 år. Detta görs genom att anpassa stationens två delar till separata målgrupper. Det digitala spelet kommer rikta sig till barn mellan 4‐8 år och uppslagsverket till de äldre. Spelet på Dalénium ska också vara tillgängligt för alla skolor i närområdet.

Idén till själva spelet kommer från Paul. Han har arbetat både på förskola och som personlig assistent åt barn på förskola och har sett fördelarna med att kombinera lek och lärande. Molnspelet är ett utbildningsspel där barn lär sig om vattnets kretslopp genom att själva skapa, leka och experimentera. Spelaren styr huvudfiguren, forskaren Fabula, och hennes molnstation Nimbus där de interagerar med världen genom att låta det regna på olika föremål. Spelaren sätter egna mål för vad som ska göras i spelet.
– En viktig del med spelet är att skapa miljömedvetenhet hos målgruppen. Spelet ska innehålla en skog, ett fält och en stad som alla på ett unikt sätt visar upp vad som är positivt med förnyelsebara energikällor. Spelet kommer fokusera på att måla upp en positiv spelvärld där människan lever i harmoni med naturen och låter sig formas utav den, snarare än att förändra naturen för eget vinnande. I alla de tre zonerna ska det finnas fiffiga lösningar för hur vi utan att störa naturens balans och kretslopp kan ta upp energi från sol, vind och vatten, säger Paul.

– Spelet tar "slut" när spelaren gått igenom allt innehåll. Men då spelet är menat att ingå i en station tillsammans med ett kompletterande uppslagsverk kan en spelomgång vara allt mellan 30 sekunder till 15 minuter, beroende på hur många besökare utställningen har. Däremot om spelaren vill göra allt i spelet kommer det ta längre tid, kanske mellan 30-45 minuter berättar Viktor.

Paul och Viktor är inte ensamma i spelprojektet. I och med pengarna från Allmänna arvsfonden har de kunnat anställa expertkunskaper i form av studenten Svante Almbring, som går andra året dataspel inriktning programmering, och Jimmy Laskovski som arbetar med spelets 2D-grafik. Spelstationen designas av Dalénium utifrån målgruppens behov. Dessutom finns experter på Chalmers som assisterar studenterna genom att fördjupa mekaniker och arkitektlösningar i spelet. Sist men inte minst finns referensgrupper med barn och ungdomar som testar spelet och bidrar med synpunkter.

Viktor och Paul har haft hjälp av sina högskolelärare när de ansökt om bidrag från Allmänna arvsfonden. En av dem är Marcus Toftedahl, adjunkt vid Institutionen för informationsteknologi.

– Jag är superstolt över vad de åstadkommit, det är ett mycket bra spelkoncept och de är verkligen två ambitiösa studenter.

Inom två år ska Molnspelet vara utvecklat och klart. För Paul och Viktor och deras team väntar till en början en mycket intensiv sommar. Projektet genomförs vid sidan av studierna, det gäller att hinna med båda. Men vid målet lockar att få fram ett spel som kombinerar kunskapsspridande med en stor kommersiell potential. Och redan nu är det klart att spelet ska presenteras internationellt.
– Vi är inbjudna till en europeisk vetenskapsfestival i Österrike, och dessutom planerar vi både en blogg och en Facebooksida för att ytterligare lyfta fram Molnspelet!

 

dataspelsstudenterViktor och Paul.

Dataspelsutveckling

Kontakt