Delad femteplats i kvalitetsligan för Högskolan i Skövde

2013-11-08

I halvtidsresultatet i den stora kvalitetsutvärderingen av landets högskoleutbildningar är Högskolan i Skövde på femte plats ihop med Göteborgs universitet. De båda västgötska lärosätena ligger strax efter Linköpings universitet, Stockholms universitet, Karolinska Institutet och Chalmers. ”Högskolan i Skövde letar sig in bland de äldre universiteten”, skriver rapportförfattaren Mats Ericson professor vid KTH och ordförande i SULF.

– En generell iakttagelse är att forskningstunga lärosäten tenderar att få något högre kvalitet i utbildningarna. Att notera särskilt är att Högskolan i Skövde letar sig in bland de äldre universiteten, skriver rapportförfattaren Mats Ericsson, ordförande för SULF i rapporten "En tentativ analys av universitetskanslerämbetet utvärderingar av utbildningskvalitet år 2011-2013, delrapport 2."

I rapporten sammanställs resultatet av de 1283 utbildningar vid 27 lärosäten som blivit utvärderade fram till oktober i år. Nu återstår 30 procent av utbildningarna och Universitetskanslersämbetet ska slutföra alla utvärderingar under 2014.

– Vi är nöjda med att våra utbildningar håller en hög kvalitet med vetenskaplig förankring. Det betyder att vi har duktiga studenter och lärare. Vi håller samma höjd som de forskningstunga lärosätena, trots att de har 10,9 gånger mer forskningsanslag per helårsstudent än yngre högskolor. Det betyder att vi jobbar på rätt sätt med det utrymme vi har, säger Sigbritt Karlsson rektor vid Högskolan i Skövde.

Källa

En tentativ analys av universitetskanslerämbetet utvärderingar av utbildningskvalitet år 2011-2013, delrapport 2. Universitetskanslerämbetets årliga sammanställning av forskningsresurser.


Sigbritt Karlsson, Rektor vid Högskolan i Skövde.