Den inkluderande arbetsplatsen tema för årets tredje Mångfaldsforum

2016-09-02

Nu är det dags för årets tredje Mångfaldsforum i Skövde. Mångfaldsforum, som vänder sig till företag och organisationer i Skaraborg, är en serie föreläsningar och workshops som arrangeras under hela året och som erbjuder verktyg och kunskap för mångfald i arbetslivet. Tisdagen den 6 september kommer Nim Vaker Akech från MINE, Sydsveriges största nätverk av mångfaldssmarta företag och organisationer, till Insikten i Gothia Science Park.

Årets Mångfaldsforum är uppdelat i fyra olika halvdagar. Vårens två välbesökta Mångfaldsforum behandlade aktivt mångfaldsarbete och attraktiva arbetsgivare. När Nim Vaker Akech kommer till Mångfaldsforum nr 3 ska hon föreläsa under rubriken ”Den inkluderande arbetsplatsen. Hur vi kan arbeta med arbetsplatskultur och normer för att skapa mångfaldiga organisationer.”

Nim arbetar för MINE som verkar för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet.  Hon kommer att prata om normer och förståelse, om mångfald och arbetsplatskultur. Nim har även arbetat med jämställdhetsintegrering, utbildat och stöttat personal i likabehandlingsarbete. Dessutom varit stöd för ledningsgrupper i deras arbete med att rekrytera för mångfald. Det blir en föreläsning som bland annat bygger på aktivt deltagande från deltagarna

Årets Mångfaldsforumsserie avslutas sedan den 8 november. Ämnet då är att rekrytera värdegrundbaserat. Gästföreläsare är Eva Löfgren, initiativtagare till Equalprojektet FAIR, som bland annat arbetat fram riktlinjer för framtidsanpassad inkluderande rekrytering.

Mångfaldsforum nr. 3:
Tid:   Tisdagen den 6 september kl. 13:00 – 16:00.
Plats: Insikten, Portalen, Gothia Science Park, Skövde

Kontaktpersoner:
Catarina Carlehed, Skaraborgs Kommunalförbund, tfn 0500-49 72 15, 0734 – 61 96 13,
e-post: catarina.carlehed@skaraborg.se
Kicki Borhammar, EDCS, tfn 0709 82 10 28, e-post: kicki.borhammar@edcs.se
Eric Hellgren, Högskolan i Skövde, tfn 0500 – 448071, e-post: eric.hellgren@his.se
Elinor Aronsson, Gothia Innovation AB, tfn 0723-29 62 99, e-post: elinor.aronsson@gsp.se
Marie Hult, IDC West Sweden, 0500-50 25 21, e-post: marie.hult@idcab.se

 

 

Nim Vaker

Kontakt