Digitala verktyg ökar äldre människors välbefinnande

2017-07-05

Den digitala utvecklingen går allt snabbare och stödfunktioner behöver göra ett bättre jobb för att hänga med. Idag skapas nära ett nytt digitalt hjälpmedel varje dag och det är omöjligt för medborgare, kommun och landsting att hänga med. Frågan visade sig skapa ett stort engagemang och inspelen var många vid dagens seminarium i Almedalen.

Vilka krav kan vi ställa på den teknik som omger äldre människor? Digitala verktyg ökar äldre människors välbefinnande och möjlighet att bo kvar i hemmet. Någon måste dock identifiera behovet av att utveckla och testa ett digitalt verktyg innan marknaden kan börja bruka verktygen. Det menar forskare vid Högskolan i Skövde. Forskningsprojekt som pågår vid lärosätet har visat på möjligheter med digitala verktyg och tillsammans med projektdeltagare visades resultaten upp på Gotland under Almedalen i år.

- Tryggheten tror jag är det viktigaste. Att man kan känna en trygghet i att det finns någon som kan se på sensorer eller liknande digitala hjälpmedel om något händer. Jag är inte ensam, säger Wivianne Johansson, projektdeltagare och med i panelen vid seminariet.

Vid seminariet togs en utgångspunkt i Skaraborgs Hälsoteknikcentrum vid Högskolan i Skövde. Med i panelen fanns också representanter från forskningsinstitutet RISE SICS samt från Sveriges kommuner och landsting.

 

 
Se filmen som berättar om Högskolans närvaro i Almedalen och seminariet om digitala verktyg.