Digitalisering, vård och nyttiggörande blir fokus i nytt uppdrag mellan högskolor

2018-02-22

Högskolan i Skövde har tillsammans med Högskolan i Borås och Högskolan Väst fått i uppdrag från lärosätenas ledningar att undersöka möjligheten till forskningssamverkan inom digitalisering, vård och nyttiggörande.

Det är en grupp om sex forskare som tillsammans utifrån dagens samhällsutmaningar samt tidigare resultat från gemensamma diskussioner ska identifiera relevanta behov inom området. Representanter från Högskolan i Skövde är Ingrid Bergh, professor i omvårdnad och Rose-Mharie Åhlfeldt, biträdande professor i informationsteknologi. Syftet är att Högskolan i Skövde, tillsammans de andra lärosätena, ska identifiera vilka möjliga projekt man kan bidra med utifrån vårdens behov samt undersöka förutsättningarna för att skapa en gemensam digital samverkansplattform.

Samverkan för regionens bästa

Just Högskolan i Skövde, Högskolan i Borås och Högskolan Väst har flera samarbeten i ryggen och hoppas att fortsatta projekt ska bidra till regionens fortsatta tillväxt. Forskningsgruppen, som består av forskare inom vård och IT-området, har nu haft ett uppstartsmöte där man diskuterade uppdragets innehåll, omfattning och upplägg.

– Det var ett bra och kreativt första möte. Vi upplever att det finns förutsättningar att arbeta fram ett förslag till hur vi ska stärka samverkan för regionens bästa genom att förbättra dels samverkan mellan de tre högskolorna men även samverkan med hälso- och sjukvården och se till att det vi gör kommer till nytta och användning i vården, säger Rose-Mharie Åhlfeldt.

I maj 2018 lägger forskningsgruppen fram sitt resultat till lärosätenas ledningar som därefter bedömer behovet av fortsatt forskningssamverkan inom området. 

 

Kontakt