Distriktssköterskeutbildning i det absoluta toppskiktet nationellt

2014-10-22

Universitetskanslerämbetet offentliggjorde idag resultaten från sin senaste utvärdering som granskat totalt 134 utbildningar till specialistsjuksköterska i Sverige. Utbildningen till distriktssköterska vid Högskolan i Skövde har granskats och får omdömet ”mycket hög kvalitet”.

Endast Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås får omdömet ”mycket hög kvalitet” för utbildningen till distriktssköterska av de 21 utbildningar som finns nationellt.

– Det här resultatet känns fantastiskt roligt. Att få det allra högsta betyget på vår specialistsjuksköterskeutbildning bekräftar att våra vårdutbildningar ligger i toppskiktet i Sverige och förbereder våra studenter väldigt väl för arbetslivet, säger Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde.

Vårdutbildningarna vid Högskolan i Skövde har genomgående fått bra betyg i UK-ämbetets granskningar de senaste åren och söktrycket ligger högt till samtliga vårdutbildningar.

– Vi är starka på vårdsidan med hög eller mycket hög kvalitet i alla led; såväl inom grundutbildning som inom vidareutbildning och forskning, säger Sigbritt Karlsson.

Idag finns 89 studenter vid Distriktssköterskeprogrammet och Skolsköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde, varav 33 stycken examineras om några dagar. Båda dessa utbildningar leder till en specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen inom omvårdnad. Ansökningstiden till programmen är mellan den 15 mars och 15 april för att starta hösten 2015.

Resultatet från utvärderingen av de 134 utbildningarna som offentliggjordes idag visar att 79 utbildningar får omdömet bristande kvalitet, 48 får omdömet hög kvalitet och 7 får det högsta omdömet mycket hög kvalitet.

Vid Högskolan i Skövde finns följande utbildningsprogram inom vård:

Sjuksköterskeprogrammet (kandidat)
Specialistsjuksköterskeprogram distriktssköterska (magister)
Specialistsjuksköterskeprogram skolsköterska (magister)
Barnmorskeprogrammet (magister)

Endast Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås får omdömet ”mycket hög kvalitet” för utbildningen till distriktssköterska av de 21 utbildningar som finns nationellt.

Distriktssköterskeprogrammet

Kontakt