Ditt digitala privatliv – en teknisk, etisk och juridisk resa

2017-06-28

Din mobiltelefon meddelar var du är, övervakningskameror fångar in dig och betalkortet registrerar dina inköp. Ditt agerande på internet loggas och sparas i sökmotorernas databaser. Vad händer med vår förmåga att fatta självständiga beslut om Google vet vad vi letar efter redan innan vi har kommit på det själva? Vilka risker och möjligheter finns när privatlivet digitaliseras? Hur bör vi hantera fenomenet?

– Vi läcker konstant information om oss själva. Informationen blir oftast digital och kan analyseras och användas till såväl bra som mindre bra ändamål av exempelvis staten, vården och privata företag. Hur mycket vill vi att andra ska veta om oss egentligen? Förmodligen mycket mindre än organisationerna i många fall faktiskt redan vet eller enkelt kan ta reda på. Vi människor utgår från ett föråldrat synsätt där vi antar att andra inte kan veta speciellt mycket om oss. Det gör att vi inte ser hela bilden av vad som är möjligt, säger Oskar MacGregor, forskare på Högskolan i Skövde.

Under Almedalsveckan, den 2 juli, handlar Högskolans seminarium om det digitala privatlivet. Företagen bakom tjänsterna på nätet använder informationen för att bland annat rikta annonser som är skräddarsydda för att tilltala just dig. Vid det här seminariet tar Högskolan i Skövdes forskare Oskar MacGregor med deltagarna på en teknisk, etisk och juridisk resa. Är du en av dem som bejakar teknikutvecklingen eller är du rädd för att storebror alltid ser dig?

Välkommen till seminariet den 2 juli kl. 15.00 på Västsvenska Arenan under Almedalsveckan.

Högskolan i Almedalen

Högskolan i Skövde finns på plats i Visby under Almedalsveckan 2017. Syftet är framförallt att berätta om Högskolans forskning för politiker och andra beslutsfattare. På det sättet kan Högskolans forskningsresultat användas som underlag när viktiga beslut som påverkar vårt samhälle ska fattas.

Följ oss

Under Almedalsveckan går det att följa Högskolans seminarier. Samlad information om Högskolans medverkan och seminarier finns på www.his.se/almedalen.

Seminarierna kommer att livesändas på Högskolans Facebooksida.

På Twitter finns listan "HiS i Almedalen", där Högskolan twittrar.

Efter respektive seminarium publicerar vi en sammanfattande video på www.his.se/almedalen

Läs mer om Västsvenska Arenan.

Vad får andra veta om mitt digitala privatliv?

Kontakt