Forskning: Ditt husdjur gör dig gladare

2015-01-08

Hunden är människans bästa vän, sägs det. Och kanske ligger det mycket mer i uttrycket än man kan tro. Linda Handlin, som forskar vid Högskolan i Skövde, menar att när en hundägare interagerar med sitt djur sker en höjning av hormonet oxytocin - ett hormon som minskar stress, ökar välbefinnande och helt enkelt gör oss gladare.

Studier som har gjorts visar att hundägare har större chans att överleva en hjärtattack, än de som inte har hund. Linda Handlin, biträdande lektor i biomedicin vid Högskolan i Skövde har forskat om de positiva hälsoeffekter som uppstår när en människa att interagerar med sitt husdjur. Studierna visar på en höjning av hormonet oxytocin, ett hormon som är vanligt hos nyblivna mammor eller när man är nyförälskad.

– Det vi såg var att hormonet oxytocin stiger hos både hundägare och hundar. Till skillnad från tidigare studier där positiva effekter har studerats hos hunden eller hundägaren var för sig, så har vi sett en ökning av hormonet hos både hundägare och hunden vid samma tillfälle. Det är vid interaktion, så som att klappa hunden, som oxytocinet ökar och i sin tur gör hundägaren gladare och mindre stressad, säger Linda Handlin.

Samma ökning av oxytocin kan även triggas av andra aktiviteter som skapar tillfredställelse hos personen. Kravet för att hormonet ska ökas är att aktiviteten ska ske i en positiv situation och i en trygg miljö. Därför är relationen mellan hundägaren och hunden väldigt viktig.

– Det handlar om att hitta det djur som man trivs med. Det som är i fokus är den positiva relationen till djuret, inte vad det är för sorts djur. De som är rädd för hundar kanske föredrar hästar eller katter istället, och de kan påvisa samma positiva hälsoeffekter, säger Linda Handlin. 

Vårdhundar på äldreboenden

Vid Högskolan i Skövde pågår nu vidare forskning kring just de positiva hälsoeffekterna av interaktion med hundar. Med bakgrund av de tidigare studierna vill forskarna nu ta reda på om samma positiva effekt uppstår i relationen mellan vårdhund och människa. Det som utmärker sig är då att den relationen som finns mellan hundägare och hund inte längre är en faktor, utan fokus läggs på interaktionen med hunden istället. 

– Vi ser att det blir positiva effekter på äldreboenden som vi besöker. De äldre har frivilligt fått interagera med hunden i form av att klappa, leka med den, titta på den eller annan aktivitet som anpassas efter den äldres förutsättningar, säger Linda Handlin. 

En ökning av hormonet oxytocin ger positiva hälsoeffekter i form av ökat välbefinnande, vilket resulterar i mindre stress och att man blir mer social. Om man inte har husdjur går det att öka nivån av oxytocin på andra sätt:

– Aktiviter som också ökar hormonet är massage, sjunga i kör, äta en god middag eller leka med barnen. Förälskelse är något som ger en hög dos av oxytocin och ofta sker det i ett samband med en önskan om mer beröring. Det finns en stark relation kring önskan av beröring och ökning av oxytocin, dock är det inte självklart vilket som utlöser vad. Men att vara nära varandra, eller sitt husdjur ger absolut en positiv effekt på hälsan, säger Linda Handlin. 

Linda Handlin, biträdande lektor i biomedicin vid Högskolan i Skövde.

Kontakt