ESF-projektet Hållbart Arbetsliv i Skaraborg startar 1 mars

2017-03-01

Om man tidigare i första hand sjukskrevs för fysiska besvär som ont i rygg och nacke, är det idag vanligare att man mår dåligt på grund av psykiska orsaker. Allt fler sjukskrivs på dessa grunder. Med projektet Hållbart Arbetsliv Skaraborg som inleds idag hoppas Högskolan i Skövde kunna medverka till att sjukskrivningarna inom psykisk ohälsa minskar.

Fyra kommuner deltar i projektet: Lidköping, Hjo, Karlsborg och Götene.

-Vi vill förebygga och motverka psykisk ohälsa och på så sätt bidra till ett hållbart arbetsliv där fler stannar kvar i arbetslivet längre, säger projektledare Karin Appelberg vid Institutionen för hälsa och lärande.

När Hållbart Arbetsliv Skaraborg startar idag, görs det mot bakgrund av att Skaraborg som helhet har ett behov av att arbeta med frågor kring psykisk ohälsa. Här är också det så kallade ohälsotalet högre än snittet för Västra Götaland.

I projektet ingår kognitiv neurovetenskap, socialpsykologi, företagsekonomi och folkhälsovetenskap, och utbildningsinsatserna vänder sig till ledare och medarbetare på alla nivåer i den kommunala vård- och äldreomsorgen. Syftet är att hitta metoder som gör att sjukskrivningarna minskar.

Högskolan i Skövde och projektet Hållbart Arbetsliv Skaraborg har tilldelats 9,2 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden (ESF).

Logotyp EU Europeiska socialfonden

För mer information, kontakta:

Karin Appelberg, projektledare Hållbart Arbetsliv i Skaraborg, vid Institutionen för hälsa och lärande vid Högskolan i Skövde:
0500-44 82 76, karin.appelberg@his.se

Anita Kjellström, projektledare Hållbart Arbetsliv i Skaraborg, vid Institutionen för hälsa och lärande vid Högskolan i Skövde:
0500-44 80 15, anita.kjellstrom@his.se