Elektroakupunktur kan förbättra reglering av blodsocker hos överviktiga kvinnor

2017-04-24

Ny forskning presenterad i FASEB Journal tyder på att elektrisk stimulering av akupunkturnålar som placeras i muskler och fettvävnad stimulerar muskelsammandragningar och aktiverar ämnesomsättningen, vilket leder till förbättrad reglering av blodsockret.

För kvinnor som är överviktiga eller feta och inte kan träna visar ny forskning att akupunktur i kombination med en elektrisk stimulering, som leder till muskelkontraktioner, kan förbättra regleringen av blodsockret. Denna forskning kan också gynna kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), den vanligaste hormonella störningen bland kvinnor, som är associerad med en ökad risk att utveckla typ 2-diabetes.

Ett internationellt forskarteam, bland annat bestående av Anna Benrick från Högskolan i Skövde, använde en grupp av överviktiga och feta kvinnor med och utan PCOS. Forskarteamet mätte blodsockernivåer under och efter 45 minuters akupunktur. Blodsockerupptaget förbättrades hos kvinnor både med och utan PCOS efter 45 minuters behandling.

Forskarna använde också en grupp råttor för att undersöka mekanismen som leder till ökat upptag av blodsocker. De fann att elektroakupunktur och muskelsammandragningar aktiverar det autonoma nervsystemet hos både människa och råttor. Det autonoma nervsystemet förmedlar signaltrafik från hjärnan ut till våra olika organ och är den del av vårt nervsystem som står utanför viljans kontroll. Hos råttor som fick läkemedel som blockerar det autonoma nervsystemet uteblev den blodsockerreglerande effekten, vilket tyder på att det autonoma nervsystemet är viktigt för effekten.

Denna studie har klinisk betydelse och potential att leda till bättre livskvalitet för patienter med nedsatt förmåga att reglera blodsockernivån och för de med insulinresistens, ett förstadium till typ 2-diabetes. Speciellt för dem som har svårt att utföra träning.

Anna Benrick är biträdande lektor vid avdelningen för biomedicin, Institutionen för hälsa och lärande.

Anna Benrick

Anna Benrick, biträdande lektor i biomedicin

Studien

Ta del av studien 

Kontakt