En 40-åring som gör skillnad

2017-03-15

Den 15 mars startar Högskolan i Skövde sitt 40-års jubileum. Viljan att dela med sig av kunskap och innovationskraft till staden Skövde och regionen Skaraborg kommer att prägla jubileumsåret. Högskolan vill också visa den positiva skillnad som lärosätet gör, både för människor i Skaraborg och för människor ute i världen

Högskoleutbildningen i Skövde startade 1977. Studenter, lärare och administratörer fick plats på några hundra kvadratmeter i en äldre skolbyggnad på Torggatan. När Högskolan i Skövde nu inleder sitt 40-årsjubileum omfattar lärosätets verksamhet drygt 8 000 studenter och 500 anställda. Mycket har hänt sedan starten 1977.

– Under jubileumsåret vill vi visa vad Högskolan i Skövde faktiskt betyder och vilken positiv skillnad lärosätet gör, både i Skaraborg och i världen. Samtidigt vill vi dela med oss av kunskap och innovationskraft till staden Skövde och regionen Skaraborg som har betytt så mycket för Högskolan i Skövdes utveckling, säger Lars Niklasson

Det finns lärosäten i Sverige med månghundraåriga akademiska traditioner som ger historisk förankring åt verksamheten. Högskolan i Skövdes akademiska traditioner är fortfarande formbara och under utveckling. Lärosätets historiska förankring kommer istället från staden Skövde och regionen Skaraborg.

– Högskolans utveckling är sammankopplad med Skaraborgs utveckling. Vi ligger i världseliten inom många områden, vi är excellenta. Men husen på campus vilar på västgötsk kalksten, det är den grund vi tar avstamp från varje dag och det vill vi ska prägla jubileumsåret, säger Lars Niklasson.

Jubileumsåret startar officiellt den 15 mars genom att den färdiga versionen av Högskolans nya utvecklingsplan blir tillgänglig för medarbetare och allmänhet. Lärosätet startar därmed jubiléet genom att släppa den 6-åriga plan som ska ta Högskolan in i framtiden. 40-års jubiléet kommer därefter att vara naturligt närvarande under årets kommande arrangemang, till exempel:

  • Öppet hus i mars
  • Rektorsinstallationen i april
  • Sommaravslutning i juni
  • Lärosätets närvaro under Almedalsveckan i juli
  • Terminsstarten samt introduktionen av nya studenter i augusti

Kulmen på jubileumsåret kommer givetvis att vara vecka 40. Program för aktiviteterna under den veckan kommer inom kort.

Utvecklingsplan 2017-2022 (pdf)

 

Kontakt: