En studie av verkligheten

2018-09-27

Under ett fullsatt seminarium på ambulansstationen i Skövde berättade medlemmar ur projektet Skaraborgs Innovativa Miljöer hur man under de senaste tre åren lyckats bygga upp ett Europaunikt prehosptalt träningscenter. Ett center som ger fantastiska möjligheter att studera den verklighet som ambulanspersonalen möter i sitt arbete.

Simuleringsträning ambulansstationen SkövdeFoto: Ambulansstödenheten.

Det var 2016 som projektet började bygga upp sex demonstrationsmiljöer. Syftet med miljöerna är att testa ny teknik och på så vis minska gapet mellan forskning och innovation. 

Träningsmiljö på riktigt

På ambulansstationen i Skövde finns en av sex demonstrationsmiljöer. Det är en simulator som skapar en verklig miljö med avancerad teknik, datorstyrda "patienter" som svarar på tilltal - och så klart ambulanser. Övningen blir på så vis mycket verklighetstrogen vilket leder till mer nyttogivande forskningsresultat.

 - I projektet har man velat komma så nära verkligheten som möjligt och det är det som gör oss unika. Vi kan simulera hela ambulansuppdraget. Från SOS larm till ankomst till akuten, säger Per Backlund, professor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde. 

Tilldelades prehospitala priset 2017

Träningsmiljön, som är fullt integrerad i verksamheten består av fem delar: en fullt utrustad ambulans, ett transportområde, ett scenrum där olika scenarier visualiseras på väggarna, ett observationsrum och ett kontrollrum. Under övningarna förflyttar sig deltagarna mellan rummen för att tränas i alla olika moment. 

-Vi på ambulansen hade inte varit där vi är idag om det inte var för det här projektet. Kollegor som kommit hit och tagit del av vår simuleringsteknik har tappat hakan. 2017 fick vi det Prehospitala priset som delas ut av Flisa. Det är ett väldigt fint pris, säger Magnus Danielsson som arbetar vid Ambulansstödenheten vid Skaraborgs Sjukhus.

Med patientsäkerhet i fokus

En undersökning i Sverige visade att vid 4,3 utryckningar av 100 förekommer det någon form av bristande patientsäkerhet. Undersökningen visade också att risken ökar vid livshotande tillstånd eftersom dessa inte är lika vanligt förekommande. 

-Just därför behöver personalen träna på svåra fall, säger Magnus Andersson Hagiwara universitetslektor i akut- och prehospital vårdpå Högskolan i Borås. 

Magnus och hans team har inom projektet tittat närmare på dödsfall relaterade till bristande patientsäkerhet. Genom simuleringsträning ges personalen mer erfarenhet av allvarligare typer av tillstånd och är på så sätt bättre förberedda.

Ny teknik kan utvärderas genom simulering

Hanna Maurin Söderholm, lektor i informationsvetenskap Högskolan i Borås arbetar med att utveckla och utvärdera digital teknik och nya verktyg för prehospital sjukvård. Hon har under sin tid på inom området sett många positiva effekter med simuleringsträning, särskilt under forsknings- och utvecklingsfasen.  

- Innan man implementerar nya system i verksamheten, som till exempel ett digitalt journalsystem, kan man utvärdera ett sådant system i en demonstrator. Vi ser direkt hur det fungerar, hur det tas emot av personalen och hur den påverkar den prehospitala sjukvården. Genom att testa i ett så tidigt skede finns möjlighet till att påverka och förbättra, avslutar Hanna.

 

Kontakt

Projektledare testmiljö Ambulansen
Per Backlund
Bitr.professor i datavetenskap
Institutionen för informationsteknologi
per.backlund@his.se
Telefon: 0500-448346

 

Skaraborgs innovativa miljöer 2020

Träningscentret för ambulanssjukvård är en av forskningsmiljöerna i projektet Skaraborgs innovativa miljöer 2020.

Skaraborgs innovativa miljöer