Fler internationella studenter till Högskolan i Skövde

2014-04-29

Nationellt ökar antalet antagna internationella studenter till högskolor och universitet med 15 procent. Högskolan i Skövde följer trenden och ökar antalet med 16 procent inför hösten 2014.

– Det är väldigt roligt att se allt fler internationella studenter söker sig till Högskolan i Skövde. Det är en bekräftelse på att vi har bra utbildningar och nöjda studenter som rekommenderar oss vidare till andra studenter i sina respektive länder, säger Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde.

Ökningen följer trenden nationellt trots att Högskolan i Skövde har minskat antalet program på avancerad nivå från 11 program 2013 till 8 program 2014.

Internationalisering vid Högskolan i Skövde

Internationaliseringsarbetet genomsyrar hela Högskolans verksamhet och involverar ledning, förvaltning och samtliga avdelningar och institutioner.  Målet är att alla utbildningar ska ha en väl fungerande internationalisering för att underlätta utbyte av studenter, lärare, forskare och personal samt stöda utveckling av gemensamma internationella utbildningsprogram eller delar av program.

Internationalisering vid Högskolan i Skövde

Kontakt