Fördjupad samverkan ska stärka Skaraborgsområdet

2017-11-21

En ny avsiktsförklaring mellan Skaraborgs kommunalförbund och Högskolan i Skövde knyter kommunerna och akademin närmare varandra.

Skaraborgs kommunalförbund och Högskolan i Skövde har skrivit under en gemensam avsiktsförklaring. Dokumentet sätter upp riktlinjer för hur kommunalförbundet och Högskolan ska samarbeta med varandra för att bidra till att Skaraborgsregionen ska bli en ännu attraktivare och konkurrenskraftigare.

–  Det är viktigt för Högskolan i Skövde att vara hela Skaraborgs högskola. Eftersom kommunalförbundet samlar samtliga kommuner i området är det en part vi måste samverka mycket och nära med. Den nya avsiktsförklaringen bildar en bra grund för samarbetet, säger Högskolan i Skövdes rektor Lars Niklasson.

Flera samverkansområden

Genom avsiktsförklaringens skapar Skaraborgs kommunalförbund och Högskolan i Skövde en gemensam styrgrupp där varje part har två representanter. Därefter skapas arbetsgrupper för de olika områden som styrgruppen uppfattar som strategisk viktiga. Exempel på frågor att samarbeta om är:

  • Hur kan Högskolans utbildningar möta den regionala arbetsmarknadens specifika kompetensbehov?
  • Hur stärker vi innovationsklimatet i Skaraborg?
  • Hur vi främjar kunskapsutvecklingen och höjer utbildningsnivån i Skaraborg?
  • Hur kan Högskolan i Skövdes starka IT-profil kan bidra till att Skaraborgs kommuner kan att möta de utmaningar digitaliseringen ställer på alla kommunala verksamheter?
  • Hur skapar vi gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt för vård och välfärdssektorn i Skaraborg?

Ordföranden för Skaraborgs kommunalförbund Katarina Jonsson (m) är nöjd med den nya avsiktsförklaringen:
– Vi arbetar för att Skaraborg ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig region , där människor vill studera, arbeta, bo och leva. Att kommunerna i Skaraborg då har en nära samarbete med den Högskola som finns i området uppfattar jag som helt centralt, säger Katarina Jonsson.

Avsiktsförklaringen som Kommunalförbundet och Högskolan nu har ingått löper ett år i taget och ska utvärderas i november varje år.

För ytterligare information kontakta
Lars Niklasson, rektor för Högskolan i Skövde, tel. 0500-44 81 43
Katarina Jonsson, ordförande i Skaraborgs kommunalförbund, 073-461 42 77

 

Kontakt