Föreläsare från Högskolan i Skövde frågar om det är rätt att följa sin intuition och magkänsla

2017-02-20

Hur fattar vi beslut av olika slag? Hur bestämmer vi oss för det ena eller det andra alternativet? Paul Hemeren är lektor i kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde. Onsdagen den 22 februari föreläser han på det populärvetenskapliga caféet vid det egna lärosätet. I sin forskning vill Paul Hemeren visa på hur vi kan bli bättre och förnuftigare beslutsfattare

Är det rätt att följa sin intuition och magkänsla? Och vilken roll spelar intuition eller magkänsla i våra beslutsprocesser – och kan vi lita på den?  Eller ska vi vara lite mer eftertänksamma innan vi fattar viktiga beslut? I detta föredrag berättar Paul om aktuell forskning som visar hur vi kan bli bättre beslutsfattare. Syftet med kvällen är att diskutera exempel och förhoppningsvis förstå hur vi kan använda vår intuition på rätt sätt.

Paul Hemeren är lektor i kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde. Han gästar vårens andra populärvetenskapliga café på Högskolan för att tala intuition och magkänsla. Enkelt uttryckt handlar kognitionsvetenskap om att förstå hur människor tänker. Det är ett brett tvärvetenskapligt fält som inrymmer filosofi, lingvistik, psykologi, antropologi, datavetenskap och neuro­vetenskap.

I sin forskning vill Paul Hemeren visa på hur vi kan bli bättre och förnuftigare. Han har undervisat om beslutsfattande och nyligen varit på en sabbatstermin som stipendiat hos Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning. Kvällens föreläsning handlar i stora drag om intuition och beslutsfattande baserat på en kurs han gav under sabbatsterminen vid Haverford College utanför Philadelphia, USA.

De populärvetenskapliga caféerna, som arrangeras en gång i månaden, är ett led i Högskolan i Skövdes uppgift att samverka med det omgivande samhället. De är ett samarrangemang mellan Högskolan i Skövde, Folkuniversitetet och Skaraborgs Senioruniversitet.

Tid: Onsdagen den 22 februari  kl 19:00
Plats:  Högskolan i Skövde, hus G, sal G 110
(Obs! Media har möjlighet att träffa Paul Hemeren från ca kl 18:00. Inför föreläsningen kan Paul också nås på epost: paul.hemeren@his.se eller på telefon 0500-44 83 14, mobil: 0707 – 55 08 74.
Fri entré.

Kontaktpersoner:
Eric Hellgren, Högskolan i Skövde, 0500 – 44 80 71, 0702 – 12 11 62,
e-post: eric.hellgren@his.se

Elinor Palm, Folkuniversitetet. Tel. 0500 – 78 90 61, e-post: elinor.palm@folkuniversitetet.se  

Freddie Johansson, Skaraborgs senioruniversitetet, 0500-48 51 33, 0702-39 95 55,  
e-post jfreddie0@gmail.com

Pop cafe vt 2017

Kontakt