Forskare analyserar verksamhetsutvecklarens roll i vården

2016-02-11

Forskare vid Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås kommer under tre års tid att analysera och utvärdera verksamhetsutvecklarens roll i vården.

De utmaningar som vården står inför i form av ökat vårdbehov kombinerat med resursbrist är en av hela välfärdssamhällets största samhällsutmaningar. Många sjukhus har därför anställt verksamhetsutvecklare för att underlätta och effektivisera förbättringsarbetet, men rollen har visat sig vara komplex och har haft svårt att få genomslag. Forskare vid Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås kommer nu att analysera varför.

– Rollen som verksamhetsutvecklare skulle kunna vara en del av lösningen till att effektivisera vården, men det vi ser är att rollen har haft svårt att få genomslag. En av anledningarna kan vara att verksamhetsutvecklaren står för en annan typ av kunskapsbas än exempelvis läkarkåren, säger Thomas Andersson, biträdande professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde.

Med evidensbaserad forskning som grund vill forskarna öka förståelsen för rollen som verksamhetsutvecklare i vården, de förutsättningar som finns för rollen och vilka faktorerna är som gör skillnad; när fungerar rollen som verksamhetsutvecklare bra och när fungerar den mindre bra?

– Det blir lätt en onyanserad debatt kring verksamhetsutvecklarens roll. Det vi vill bidra med i det här forskningsprojektet är ett mer nyanserat synsätt på hur en verksamhetsutvecklare kan bidra med lösningar i vårdens komplexitet, säger Thomas Andersson.

I forskningsprojektet kommer man att göra fallstudier på 3-4 sjukhus i olika landsting. Fallstudierna innefattar intervjuer, observationer vid möten och praktisk "skuggning" av verksamhetsutvecklare i deras arbete.

Fakta

Projektets fullständiga namn är "Verksamhetsutvecklarens roll i vårdens utvecklingsarbete: identitet och konkurrerande logiker" och startade den 1 januari 2016. Projektet kommer att hålla på fram till den 31 december 2018 och finansieras av FORTE. Medverkande forskare, är Thomas Andersson, biträdande professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde och Roy Liff, vid Högskolan i Borås. Projektet är kopplat till Forskningsgruppen Medarbetarskap och Organisatoriskt resiliens vid Högskolan i Skövde.

Thomas Andersson, biträdande professor i företagsekonomi.

Verksamhetsutvecklarens roll i vårdens utvecklingsarbete: identitet och konkurrerande logiker

Kontakt