Skövdeforskare huvudtalare vid nationellt biblioteksmöte om öppen källkod

2019-03-25

Den 26-28 mars samlas bibliotekspersonal från hela landet i Skövde kulturhus för Svenska Kohanätverkets sjunde användarmöte. Björn Lundell, professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde, är huvudtalare under dagarna i sin roll som en av Sveriges ledande experter på öppen källkod.

Ökande intresse för öppen källkod

Det fria bibliotekssystemet Koha har på senare år fått stor spridning i Sverige bland såväl folkbibliotek som forsknings- och specialbibliotek. Ett ökande intresse för öppen källkod handlar om att minska leverantörsberoende och inlåsningseffekter och låta utvecklade digitala lösningar bli återanvändbara för andra. Denna bibliotekssamverkan är exempel på hur offentlig sektor kan arbeta med lösningar som är effektiva och långsiktigt hållbara.

Koha (som betyder gåva på maori) utvecklades ursprungligen vid millennieskiftet av Horowhenua Library Trust på Nya Zeeland. Det släpptes med en licens som låter alla fritt använda systemet, modifiera det och sprida det vidare till andra, vilket gjort att det har vidareutvecklas av bibliotek i en global gemenskap. Idag är Koha det öppet källkodsbaserade bibliotekssystem som har störst spridning sett till såväl olika bibliotekstyper som språkversioner.

 


Johan Fransson, bibliotekschef i Tibro.

Ett öppet system överbryggar klyftor

– Genom att använda ett öppet system kan vi själva vara med och styra utvecklingen efter våra användares behov. Samverkan i det Svenska Kohanätverket gör att vi hjälps åt och lär av varandra och därigenom överbryggar klyftorna mellan små och stora kommuner, forsknings- och folkbibliotek, säger Johan Fransson, bibliotekschef i Tibro. 

Koha används i hela Norden och användarmötet gästas bland annat av föreläsare som berättar om Kohautvecklingen i Finland där systemet på senare år fått nationell spridning.

En av Sveriges ledande experter på öppen källkod

I anslutning till användarmötet arrangeras på eftermiddagen den 27 mars en Öppen eftermiddag om öppen källkod som är tänkt att ge en introduktion till öppen källkod i offentlig sektor och presenterar Koha och Kohasamverkan i Sverige. Denna eftermiddag inleds kl. 13:15 med en keynote av Björn Lundell , professor i datavetenskap, Högskolan i Skövde, och en av Sveriges ledande experter på öppen källkod.

 

Björn Lundell, Högskolan i Skövde.

– Nästan alla innovativa it-företag använder och engagerar sig med öppen källkod idag och det är en del av många konsumentprodukter som bilar och hemelektronik utan att användarna tänker på det. När det gäller att utnyttja potentialen med öppen källkod inom offentlig sektor finns mycket mer att göra, och här är bibliotekens samarbete kring ett system som Koha ett väldigt intressant exempel, säger Björn Lundell.

Värdar för mötet är Svenska Kohanätverket tillsammans med Bibliotek Mellansjö, åtta kommuner i Skaraborg (Mariestad, Töreboda, Gullspång, Tidaholm, Hjo, Karlsborg, Tibro och Skövde) som arbetar för att ge bättre biblioteksservice till användarna med Koha som bas.

 

Program för mötesdagarna i Skövde

Svenska Kohanätverket

Kontakt: