Forskare från Högskolan i Skövde bidrar till Kammarkollegiets vägledning för upphandling av IT-system

2015-05-28

Forskare vid Högskolan i Skövde har på uppdrag av Kammarkollegiet analyserat vilka standarder som uppfyller kraven för en öppen standard och därmed kan rekommenderas till svenska myndigheter. Resultatet bidrar till Kammarkollegiets riktlinjer för användning av öppna standarder vid upphandling av programvaror och tjänster inom offentlig sektor.

– Att Kammarkollegiet presenterar en vägledning för öppna standarder
baserad på en analys genomförd av forskare vid Högskolan i Skövde är ett
erkännande för vår kompetens inom området, säger Björn Lundell, biträdande professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde.

Utifrån den forskning om öppna standarder inom offentlig sektor som bedrivs vid Högskolan i Skövde kommer Björn Lundell att presentera vikten av att använda öppna standarder för effektiv utveckling och upphandling av IT-system på Offentliga Rummet i Visby den 1-3 juni.

Offentliga Rummet är en mötesplats inom verksamhetsutveckling och digitalisering i offentlig sektor och arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting och VINNOVA i samverkan med e-delegationen. På årets konferens beräknas omkring 500 personer delta.

 

Länkar

Öppna standarder vid Högskolan i Skövde. 

Kammarkollegiets riktlinjer för användning av öppna standarder inom offentlig sektor.

Kontakt