Forskare från Högskolan i Skövde leder EU-seminarium

2014-09-02

Uppdraget att leda ett EU-seminarium om IT-frågor ges inte till vem som helst. När ett seminarium om öppna standarder och inlåsningseffekter hålls den 9 september leds seminariet av Björn Lundell, biträdande professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde.

EU-kommissionen har presenterat en vägledning som är tänkt att användas när offentliga organisationer i unionen ska utveckla och upphandla sina IT-system. Vägledningen ska nu diskuteras vid olika seminarier på EU-nivå. Under seminarierna kan berörda aktörer ställa frågor och diskutera vägledningarnas utformning. Ett av seminarierna kommer att ledas av Björn Lundell, biträdande professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde.

– Jag ska leda ett seminarium som presenterar vägledningen. Under seminariet ska jag belysa betydelsen av öppna standarder som ett sätt att minimera risken för inlåsningseffekter vid utveckling och upphandling av IT-system, föklarar Björn Lundell

– Att jag fick frågan att leda seminariet berodde nog på att vår forskargrupp arbetat inom området i flera år. Kanske spelar det också roll att vissa av våra studier har citerats i den vägledningen som nu ska diskuteras, säger Björn Lundell.

Kärnfrågan för seminariet blir hur EU-länderna ska undvika inlåsningseffekter på IT-området. Inlåsning kan till exempel handla om att en organisation skaffar ett IT-system som gör organisationen "livegen" en viss leverantör. Inlåsningen hämnar konkurrens och innebär att organisationer riskerar att få betala för mycket för sina IT-system.

I EU-kommissionens officiella kommunikation om vägledningen - och i den faktiska vägledningen – refereras till forskning som är utförd av forskargruppen Software Systems vid Högskolan i Skövde.  

 

Läs mer

Mer information om seminariet: "Against lock-in: building open ICT systems by making better use of standards in public procurement"

EU:s pressmeddelande om vägledningen (svenska):

Kontakt