Forskare inom dataanalys träffas i Skövde

2016-11-07

Ett trettiotal forskare inom området dataanalys kommer till Högskolan i Skövde den 10 och 11 november för att lyssna till inbjudna talare och ta del av den senaste forskningen. Orsaken är den fjärde upplagan av ”Swedish Data Science Workshop”.

– Både forskarna och talarna kommer i första hand från Sverige, men vi har också gäster från andra delar av Norden och Baltikum. Bland annat kommer Ola Gustafsson, dataanalytiker från Dagens Nyheter som jobbar med nyhetsrekommendationer, berättar Alexander Karlsson, lektor i datalogi vid Högskolan i Skövde, som också är författare till ett av föredragen tillsammans med Högskolekollegorna Joe Steinhauer, Gunnar Mathiason och Tove Helldin.

– Vi kommer att prata om hur man med avancerad dataanalys kan hitta grundfel som kan ha uppkommit i komplexa system, för att sedan snabbare kunna åtgärda dem. Hela workshopen är koncentrerad kring det vi kallar Big data, alltså digitalt lagrad information av sådan storlek och komplexitet att det är svårt att bearbeta den med traditionella metoder.

Dataanalys är precis som det låter, analys av den ständigt växande mängden av data. Analysen görs med olika typer av verktyg. Det är om dessa mjukvaror och analysmetoder som workshopen på Högskolan i Skövde kommer att handla om. Dataanalys är idag ett mycket hett forskningsområde och går också under namnet Data Science. Orsaken till det stora intresset är att det allt svårare att få en överblick av all data på internet. Numera kan man inte bara analysera siffor utan också text, vilket är till stor hjälp vid analyserna. På Högskolan i Skövde finns sedan något år tillbaka en masterutbildning i Data Science.

– Dataanalys gör att vi blir bättre och bättre på att ta fram riktade tjänster, alltså identifiera vad enskilda människor kan vara intresserade av och för att hjälpa dem hitta just detta på internet. Det kan till exempel handla om att få fram de nyheter som de är intresserade av, säger Alan Said, biträdande lektor i informationsteknologi på Högskolan i Skövde som också deltar i workshopen.

Den två dagarna långa träffen öppnas av professor Jörgen Hansson som är prefekt på Institutionen för informationsteknologi på Högskolan i Skövde. Medverkar gör också ytterligare en av Högskolans professorer, Vicenç Torra vars föreläsning handlar om hur man bättre kan skydda sina privata data på nätet.

Workshopen inleds torsdag 10 och avslutas till lunch fredag 11 november och hålls på olika ställen på Högskolan i Skövde. Det fullständiga programmet finns på http://www.mdai.cat/sweds16/ 

Dataanalys workshop