Forskning: Forskare på Högskolan i Skövde arbetar för framtidssäkra arkiv

2014-06-25

Vilka filformat ska museer och arkiv använda för att framtida generationer ska kunna ta del av de dokument, bilder och filmer vi skapar idag? Forskare på Högskolan i Skövde ingår nu i ett internationellt forskningsprojekt som ska hjälpa till att svara på frågan.

Runt om i världen står museer och arkiv inför en jättelik utmaning. De dokument, bilder och filmer som vi dagligen skapar med digital teknik ska lagras för framtida generationer. Lagringsarbetet måste ske på ett standardiserat sätt, med hjälp av standardiserade filformat annars riskerar vi att inte kunna ta del av den lagrade informationen i framtiden.

– Det är lite som med kassettbanden, vill man spela upp ett gammalt kassettband idag måste man först hitta någon som har en kassettbandspelare. När man väl har hittat bandspelaren kan bandet ändå ha blivit avmagnetiserat. Våra dataarkiv kan bli lika oanvändbara som ett avmagnetiserat kassettband om vi inte är noggranna när vi väljer vilka filformat vi ska spara informationen i, säger Björn Lundell som är biträdande professor i datavetenskap på Högskolan i Skövde.

Björn Lundell och hans kollegor deltar nu i ett EU-finansierat forskningsprojekt som ska hjälpa museer och arkiv att välja framtidssäkra filformat. Projektet går under namnet Preforma och drivs av aktörer från flera europeiska länder. Svenska deltagare i projektet är, förutom forskarna på Högskolan i Skövde, Kungliga Biblioteket och Riksarkivet.

– Vi forskare ska utvärdera dataformat och skapa verktyg som gör det enklare för museer och arkiv att upphandla arkiveringslösningar. Det är viktigt att dataformaten följer standarder som inte låser fast museerna och arkiven i format som är oanvändbara om 50-år, avslutar Björn Lundell.

Läs mer om forskningsprojektet Preforma (engelska)