Forskare på Högskolan i Skövde bakom statens lista över öppna standarder

2016-03-10

Under 2015 och en bit in i 2016 har forskare vid Högskolan i Skövde på uppdrag av Statens inköpscentral utrett om en mängd vanligt förekommande IT-standarder är att anse som öppna standarder enligt den definition som EU-satt upp. Projektet är nu avslutat och har resulterat i ett rejält dokument där en mängd olika IT-standarder gås igenom punkt för punkt.

– Att Kammarkollegiet presenterar en vägledning för öppna standarder baserad på en analys genomförd av forskare vid Högskolan i Skövde är ett erkännande för vår kompetens inom området, säger Björn Lundell, biträdande professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde.

Listan som nu är framtagen av forskarna från Högskolan i Skövde kan i framtiden komma att få stor betydelse när offentliga organisationer ska upphandla IT-system.

– Att myndigheter blir fastlåsta i IT-system som inte baseras på öppna standarder är ett stort problem som kostar staten mycket pengar. Vårt forskningsprojekt är ett bidrag till att lösa det här problemet, säger Björn Lundell

En öppen standard är en standard som tillåter vem som helst att använda den utan att ägaren av standarden sätter upp orimliga hinder. Detta möjliggör kompatibilitet och interoperabilitet mellan produkter av olika fabrikat och stimulerar därmed konkurrens mellan utvecklare av produkter.

 

Kontakt