Forskning: Det går att minimera fel och risker vid avbrott inom tillverkningsindustrin

2016-09-05

Hur påverkas monteringspersonal inom tillverkningsindustrin av avbrott från datorbaserade informationssystem? Det är något som Ari Kolbeinsson försökt ta reda på i sin forskning på Högskolan i Skövde. Han är doktorand på Institutionen för ingenjörsvetenskap och presenterar sin licentiatavhandling, måndag den 19 september i Portalen, Högskolan i Skövde.

IT-system, alltså datorbaserade informationssystem, används i allt större omfattning inom industrin för att effektivisera produktionen. De är också till för att undvika arbetskrävande manuell uppdatering av information.

Meddelanden från IT-system motiveras av att användaren, till exempel monteraren vid en tillverkningslinje, behöver få veta att ny information är tillgänglig eller att hen direkt måste ändra sina arbetsuppgifter baserat på den nya informationen.

– Detta kräver olika former av avbrott och existerande forskning visar att om man blir avbruten kan det leda till ökat antal utförda fel, längre tid för att utföra den huvudsakliga uppgiften och ökad upplevelse av stress, berättar Ari, som också i sin forskning presenterar olika strategier för att reducera de negativa effekterna av avbrotten.

– Detta handlar om det bästa sättet att sprida information, samtidigt som det är angeläget att minimera risken för att avbrotten under arbetet ska orsaka fel eller stress.

Det finns forskning som har studerat avbrott närmare för att testa när det är lämpligt att avbryta någon och hur. Dock har den tidigare forskningen främst genomförts i situationer som inte liknar vanliga arbetsuppgifter. De experiment som Ari utfört visar att det finns skillnader mellan att använda uppgifter av artificiell karaktär i en labbmiljö mot att använda mer autentiska uppgifter som efterliknar faktiskt monteringsarbete.

Resultaten av de två experimenten utgjorde grunden för att bygga ihop olika teorier för att kunna skapa de första stegen till ett teoretiskt ramverk som introduceras i avhandlingen. Detta ramverk är nyskapande eftersom det använder grafiska metoder för att analysera och mer intuitivt kunna förstå hur avbrott inverkar på manuella monteringsuppgifter inom tillverkningsindustrin. 

Ari Kolbeinsson har en examen i kognitionsvetenskap och en Master of Science-examen i informatik, båda från Högskolan i Skövde. Ari har mångårig praktisk erfarenhet från flygbranschen, både som pilot och med flygplanering på marken,

– Kunskaper som varit avgörande för min förståelse för värdet av kognitiv vetenskap när de tillämpas på verkliga scenarier.

Ari Kolbeinsson lägger fram sin licentiatavhandling  ”Managing interruptions in manufacturing - Towards a theoretical framework for interruptions in manufacturing assembly” på Högskolan i Skövde måndagen den 19 september.

Huvudhandledare: Dan Högberg, tillförordnad professor i produktutveckling, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Högskolan i Skövde.

Handledare: Peter Thorvald,
lektor, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Högskolan i Skövde.

Handledare: Jessica Lindblom,
lektor i kognitionsvetenskap, Institutionen för informationsteknologi, Högskolan i Skövde.

Läs avhandlingen här:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-12791

Ari Kolbeinsson

Kontakt
Ari Kolbeinsson
Institutionen för ingenjörsvetenskap
Doktorand
E-post: ari.kolbeinsson@his.se
Telefon: 0500-448588