Forskning: Fler företag i Skaraborg ska stimuleras att börja växa igen

2017-02-28

Det finns många små och medelstora företag i Skaraborg som skulle kunna ta steget och börja växa. Det anser en forskargrupp på Högskolan i Skövde som nu fått ett anslag på 3,7 mkr för de närmaste tre åren för att arbeta med projektet ”Företagsrevitalisering i Skaraborg”. Forskningsuppdraget involverar ett nära samarbete med Skaraborgs femton kommuner med ett särskilt fokus som kommer att riktas mot Skara, Götene, Vara, Essunga och Lidköping.

Ordet revitalisering betyder att företag som efter år av stabilitet går in i en ny tillväxtfas. Traditionellt sett har mycket fokus inom näringslivsutveckling legat på nyföretagande. Av de nya företag som startas har många en kort livslängd och av de företag som överlever de första åren förblir många mycket små.

Saknar tillväxtvilja
– I vårt projekt ligger fokus istället på det befintliga näringslivet och hur ökad tillväxt kan skapas där. I Skaraborg finns många företag som under lång tid bedrivet en stabil verksamhet och därmed byggt upp en stark kompetens. Men många av dem har av olika anledningar valt att inte växa. Forskning har visat att den vanligaste orsaken till att små och medelstora företag inte växer är att företagsledningen saknar en tillväxtvilja.

Det säger Christian Jansson som tillsammans med Jim Andersén och Torbjörn Ljungkvist ingår i projektgruppen Strategiskt Entreprenörskap på Institutionen för handel och företagande vid Högskolan i Skövde. Projektet omfattar alla Skaraborgs femton kommuner, men ett särskilt fokus kommer att riktas mot Skara, Götene, Vara, Essunga och Lidköping. Projektet finansieras med nästan fyra miljoner av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Skaraborgs Kommunalförbund och Sparbanksstiftelsen Skaraborg. Arbetet påbörjades den första januari i år och kommer att pågå till slutet av 2019.

– Vårt mål är att de kommunala och regionala resurserna för tillväxtstöd ska kraftsamlas i revitaliseringsprogrammet. Det skulle ge företag aktiv hjälp att växa, vilket också skulle generera positiva sysselsättningseffekter. Men man måste vara medveten om att det tar tid att gå från långvarig stabilitet till tillväxt.

Välkommen till pressträff!
Välkommen att träffa representanter för projektet som berättar mer och svarar på frågor. 
Tid: 
Torsdag 2 mars kl 14.00.
Plats: Sparbanken Skaraborg, Skaraborgsgatan 21, Skara.

forskningsanslag
Bildtext:
Forskargruppen Strategiskt Entreprenörskap på Institutionen för handel och företagande vid Högskolan i Skövde som fått ett anslag på 3,7 mkr för de närmaste tre åren för att arbeta med projektet ”Företagsrevitalisering i Skaraborg”. Från vänster Torbjörn Ljungkvist, Jim Andersén och Christian Jansson.

Kontakt