Forskning: Den skandinaviska modellen – en framgångsfaktor på glid?

2016-03-01

Forskning visar att en skandinavisk modell för ledarskap och arbetsorganisation, med ledord som decentralisering och delegerat ansvar, är en framgångsfaktor för företag. Men hur ser det egentligen ut på svenska företag idag? Har de skandinaviska idéerna försvunnit eller lever de kvar? Det ska en forskargrupp vid Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås ta reda på.

Under 70- och 80-talet var en skandinavisk organisationsmodell uppmärksammad som en förebild internationellt, kopplad till humanism, demokrati och decentralisering. Men sedan början av 2000-talet har Sverige influerats av andra, mer standardiserade, arbetsmodeller.

– Det vi kan se i Europeisk forskning idag är att framgångsrika företag arbetar med organisationsformer som påminner om den skandinaviska modellen. Det rör sig om högpresterande företag med stark kompetens, som är organiserat i team och som arbetar med delegerat ansvar. Därför är det extra intressant att se hur det ser ut på svenska företag idag, säger Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde.

En standardiserad arbetsorganisation sätter istället större fokus på att chefer och experter kommer med lösningar. Det kan effektivisera delar av verksamheten, men också innebära att man som anställd inte känner sig lika delaktig och engagerad.

– Med en standardiserad modell finns risken att man effektiviserar verksamheten så att medarbetare får mindre kvalificerade eller mer monotona arbetsuppgifter. Modellen kan vara mer kostnadseffektiv för arbetsgivare men inte bra för vare sig medarbetarens engagemang i företaget eller för samhällsutvecklingen i stort, då den minskar skattekraften och sannolikt även innovationsförmågan, säger Stefan Tengblad.

Målet med forskningsprojektet är att få en ökad kunskap om idealen för den skandinaviska modellen och på vilket sätt den utgör en inspirationskälla för företag idag och hur den i så fall tillämpas i praktiken. Forskarna kommer bland annat göra fallstudier på svenska företag som gjort sig kända för att arbeta enligt den skandinaviska modellen; exempelvis Volvo, Scania, Ericsson och Atlas Copco.

Fakta

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås och finansieras av FORTE. Det startade januari 2016 och löper fram till december 2018. Margareta Oudhuis, seniorprofessor vid Högskolan i Borås och Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde, är de två drivande parterna som samarbetar i projektet.

Stefan Tengblad

Kontakt