Forskning: Micro-RNA - nyckeln till tidig diagnos av livmodercancer

2015-03-25

Cancer i livmodern är den vanligaste gynekologiska cancerformen för kvinnor i västvärlden. Sanja Jurcevic är doktorand vid Högskolan i Skövde och disputerar inom kort vid Örebro universitet. Hon har i sin forskning studerat så kallat mikro-RNA som kan användas för att snabbare diagnosticera livmodercancer – vilket skulle kunna ge ett bättre utgångsläge för många som drabbas.

Cancer i livmodern, som även kallas endometrial cancer, drabbar runt 142 000 kvinnor i världen varje år. Årligen dör 42 000 av de kvinnorna av sjukdomen. Sanja Jurcevic, som under flera år har forskat inom området, kan nu presentera resultatet av sin forskning som kan göra att den siffran på sikt blir betydligt lägre.

– Målet med min forskning var dels att öka förståelsen för sjukdomen och det som händer i kroppen men även att utreda om avvikelser i vissa mikro-RNA har med uppkomst av livmodercancer att göra. Min forskning visar att vissa mikro-RNA avviker i livmodercancer, och att man kan se det tidigt i sjukdomsförloppet, vilket kan påverka behandling och prognos positivt, säger Sanja Jurcevic.

Livmodercancer drabbar främst äldre kvinnor och symptomen består ofta av blödningar från underlivet. Men när de symptomen uppstår har sjukdomen gått ganska långt. Så med möjlighet till tidigare och enklare diagnostik ser framtiden ljusare ut för många kvinnor.

Mikro-RNA är små RNA-molekyler som reglerar 60 procent av våra gener. Vid Högskolan i Skövde och vid Örebro Universitet har man länge forskat inom området, och en del av Sanjas bidrag in i den forskningen har bland annat resulterat i en stor databas med information på olika nivåer kopplat till cancer i livmodern.

– Den databas som jag tagit fram tillsammans med en forskare inom bioinformatik kommer att underlätta för alla forskare som arbetar inom det här forskningsfältet. Databasen kommer att vara tillgänglig för alla och kommer att innehålla information på olika nivåer, säger Sanja Jurcevic.

Sanja Jurcevic kommer att fortsätta arbeta med forskning inom området mikro-RNA vid Högskolan i Skövde efter sin disputation.


                   Sanja Jurcevic

Kontakt